Formacja

Formacja

Dobrze przeżyta liturgia Eucharystii sprawia, że nasze życie staje się świadectwem, znakiem dla świata, w którym żyjemy i do którego jesteśmy posłani. W niej bowiem otwieramy się na zbawczą obecność Boga pośród nas, pozwalamy na burzenie murów wrogości w nas i między nami, stajemy się nowymi ludźmi i nową wspólnotą – dzięki – uzdolnieniu do przebaczenia i do życia nie dla siebie.

Wakacyjny porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00

Liturgia na dziś

Logowanie