Bliżej Mszy św.

Uwielbienie – modlitwa w ciszy i śpiew

Po rozdzieleniu Komunii świętej następuje czas na modlitwę uwielbienia. Może się ona dokonać w ciszy, przy zachowaniu świętego milczenia, lub przez wspólne odśpiewanie psalmu, pieśni pochwalnej czy hymnu albo też przez połączenie modlitwy w ciszy i wykonania stosownej pieśni (por. OWMR 88).

W Konstytucjach Apostolskich z IV wieku znajduje się następujący zapis: „Po przyjęciu świętych, przeczystych, nieśmiertelnych, niebiańskich, życiodajnych i napełniających bojaźnią Tajemnic Chrystusa, godnie dziękujmy Panu!”. Motywem uwielbienia Boga i dziękczynienia są Jego dary spełnione w Jezusie Chrystusie, który siebie ofiarował i dał na pokarm, by mogła wzrastać wspólnota żyjąca w komunii. Śpiewy uwielbienia nie powinny mieć charakteru adoracyjnego, skierowanego ku Chrystusowi, lecz wielbić Boga Ojca razem z Chrystusem za Jego dzieła. W tym wspólnym uwielbieniu winien uczestniczyć celebrans i wszyscy koncelebranci, dlatego należy je rozpocząć dopiero po zakończeniu rozdzielania Komunii świętej.

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

06:45 roraty, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Liturgia na dziś

Logowanie