Bliżej Mszy św.

Uwielbienie Boga Ojca z Chrystusem w Duchu Świętym

„Ofiara uwielbienia jest możliwa jedynie przez Chrystusa, który jednoczy wiernych ze swoją osobą oraz ze swoim uwielbieniem i wstawiennictwem. W ten sposób ofiara uwielbienia jest składana Ojcu przez Chrystusa i z Chrystusem, by mogła być w Nim przyjęta” (KKK 1361).

Czas uwielbienia to czas, który można nazwać scalaniem się czy zrastaniem wspólnoty – Ciała Chrystusa. Wszyscy zjednoczeni w Jezusie Chrystusie, przyjąwszy Jego Ciało i Krew, czyli także Jego Ducha, albo inaczej: Jego mentalność, pragną zasymilować w sobie to, kim On jest, jak oddał się człowiekowi, by czynić ludzi dziećmi Boga Ojca. On oddał się każdemu z uczestników zgromadzenia jako ten, który przez krzyż pojednał ludzi ze sobą, gdyż zburzył w sobie mur oddzielający człowieka od człowieka. Czas uwielbienia to czas wdzięcznego oddawania się  każdego uczestnika zgromadzenia Duchowi Jezusa, by w ten sposób z rozproszonych, którzy nawracają się do swego Pana, powstawało jedno Ciało ku chwale Boga Ojca.

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

06:45 roraty, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Liturgia na dziś

Logowanie