Bliżej Mszy św.

Modlitwa po Komunii

Po uwielbieniu celebrans wzywa zgromadzonych słowami: „Módlmy się”, i po chwili milczenia (jeśli nie było go po Komunii świętej) wypowiada słowa modlitwy określonej w Mszale, jako modlitwa po Komunii.

Treścią modlitw pokomunijnych jest najczęściej prośba o to, by ci, którzy przyjęli Ciało i Krew Pana, trwali w komunii z Nim i między sobą, i przynosili w swoim życiu owoce, które zostały im zaszczepione przez tajemnicę, którą przyjęli.

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

06:45 roraty, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Liturgia na dziś

Logowanie