Modlitwa po Komunii

Drukuj

Po uwielbieniu celebrans wzywa zgromadzonych słowami: „Módlmy się”, i po chwili milczenia (jeśli nie było go po Komunii świętej) wypowiada słowa modlitwy określonej w Mszale, jako modlitwa po Komunii.

Treścią modlitw pokomunijnych jest najczęściej prośba o to, by ci, którzy przyjęli Ciało i Krew Pana, trwali w komunii z Nim i między sobą, i przynosili w swoim życiu owoce, które zostały im zaszczepione przez tajemnicę, którą przyjęli.

HELIX_TAGS: ,