Bliżej Mszy św.

Obrzędy zakończenia

Pozdrowienie i błogosławieństwo. Po modlitwie po Komunii następują obrzędy zakończenia. Celebrans może w krótkich słowach wprowadzić w rozwiązanie zgromadzenia i rozesłanie uczestników liturgii.

Jeśli jest taka potrzeba, może podać ogłoszenia dotyczące życia wspólnoty. Następnie pozdrawia zgromadzonych słowami: „Pan z wami”, i udziela błogosławieństwa. Zgromadzenie zostaje formalnie rozwiązane przez słowa rozesłania: "Idźcie w pokoju Chrystusa”. Jest to rozesłanie z misją wnoszenia przeżytych w liturgii treści w codzienne życie. 

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

06:45 roraty, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Liturgia na dziś

Logowanie