Obrzędy zakończenia

Drukuj

Pozdrowienie i błogosławieństwo. Po modlitwie po Komunii następują obrzędy zakończenia. Celebrans może w krótkich słowach wprowadzić w rozwiązanie zgromadzenia i rozesłanie uczestników liturgii.

Jeśli jest taka potrzeba, może podać ogłoszenia dotyczące życia wspólnoty. Następnie pozdrawia zgromadzonych słowami: „Pan z wami”, i udziela błogosławieństwa. Zgromadzenie zostaje formalnie rozwiązane przez słowa rozesłania: "Idźcie w pokoju Chrystusa”. Jest to rozesłanie z misją wnoszenia przeżytych w liturgii treści w codzienne życie. 

HELIX_TAGS: ,