Liturgia codzienności

Drukuj

Dobrze przeżyta liturgia Eucharystii sprawia, że nasze życie staje się świadectwem, znakiem dla świata, w którym żyjemy i do którego jesteśmy posłani. W niej bowiem otwieramy się na zbawczą obecność Boga pośród nas, pozwalamy na burzenie murów wrogości w nas i między nami, stajemy się nowymi ludźmi i nową wspólnotą – dzięki – uzdolnieniu do przebaczenia i do życia nie dla siebie.

Przemienieni mocą słowa i Eucharystii wchodzimy w różne sytuacje życiowe z mentalnością Jezusa Chrystusa. Na Jego wzór potrafimy dawać siebie innym, przyjmować niesprawiedliwość i przebaczać. Potrafimy też uznawać naszą śmiertelność, niewystarczalność i grzeszność, bo mamy odniesienie do Tego, który zwyciężył grzech i śmierć. W ten sposób wnosimy w świat innego ducha, inną rzeczywistość. Przyczyniamy się do tego, że tajemnica paschalna, którą celebrujemy w liturgii i w życiu osobistym, rodzinnym i w szerszej społeczności, może dotykać i przemieniać innych ludzi, może ich prowadzić do wspólnoty z Jezusem Chrystusem, przeżywanej w Jego Ciele, którym jest Kościół.

HELIX_TAGS: ,