Bliżej Mszy św.

Epikleza komunijna – to wzywanie Ducha Świętego nad zgromadzoną wspólnotą, aby zjednoczył tych, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, i aby przyjmowanie tego Pokarmu przemieniało ich życie. Epikleza wiąże się z anamnezą i z modlitwami wstawienniczymi.

Zgromadzenie eucharystyczne to zebranie się wierzących w Chrystusa, zwołanie tych, którzy odpowiadając na Jego wezwanie, schodzą się razem, by celebrować pamiątkę Jego Paschy, czyli śmierci i zmartwychwstania. W ten sposób przeżywają wspólnotę ze sobą w Chrystusie, przeżywają siebie jako święte zwołanie, czyli jako Kościół. Zgromadzeni w Jego imię sprawują pod znakami chleba i wina tajemnicę Jego zbawczej obecności i zbawiającego działania, które się dokonało w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, które udziela się wierzącym jako moc życia.

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

06:45 roraty, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Liturgia na dziś

Logowanie