Bliżej Mszy św.

Rozdzielaniu Komunii świętej towarzyszy śpiew. Wyraża on wspólnotowy charakter ludu pielgrzymującego do źródła życia i karmiącego się Ciałem Chrystusa. Nie powinien trwać dłużej niż procesja komunijna. Może to być śpiew naprzemienny, w którym wszyscy powtarzają antyfonę, a zwrotki wykonuje schola, chór lub kantor.

Kościół zachęca do przyjmowania Komunii świętej pod dwiema postaciami. Czyni to ze względu na wymowę znaku, dzięki czemu Komunia święta nabiera pełniejszego wyrazu. W tej bowiem formie ukazuje się w doskonalszym świetle znak Uczty eucharystycznej i jaśniej wyraża się wola dopełnienia nowego i wiecznego przymierza we Krwi Pana; jaśniej też uwydatnia się związek istniejący pomiędzy Ucztą eucharystyczną a Ucztą eschatologiczną w królestwie Ojca.

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Liturgia na dziś

Logowanie