Bliżej Mszy św.

Komunia święta – przyjmowanie Ciała Pańskiego. Przyjmowanie Ciała Pańskiego to wchodzenie w komunię z Jezusem, który siebie wydał za grzeszników. Na słowa: „Ciało Chrystusa”, przyjmujący wyraża swoją zgodę na tę komunię i zjednoczenie z Jezusem przez odpowiedź: „Amen”, czyli „tak jest”, „niech tak się stanie”.

Kościół zachęca do przyjmowania Komunii świętej pod dwiema postaciami. Czyni to ze względu na wymowę znaku, dzięki czemu Komunia święta nabiera pełniejszego wyrazu. W tej bowiem formie ukazuje się w doskonalszym świetle znak Uczty eucharystycznej i jaśniej wyraża się wola dopełnienia nowego i wiecznego przymierza we Krwi Pana; jaśniej też uwydatnia się związek istniejący pomiędzy Ucztą eucharystyczną a Ucztą eschatologiczną w królestwie Ojca.

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

06:45 roraty, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach i Koronka do Miłosierdzia Bożego

Liturgia na dziś

Logowanie