Katechezy

Wigilia Paschalna w Noc Świętą

Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętnia świętą noc Zmartwychwstania Pana, jest jakby matką wszystkich świętych wigilii. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego Zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy wigilii paschalnej odbywają się w nocy, nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy ją zakończyć przed świtem niedzieli.

HELIX_TAGS:

Liturgia Męki Pańskiej, jaką Kościół sprawuje w Wielki Piątek, rozpoczyna się oddaniem czci ołtarzowi, przez upadnięcie na twarz celebransa i postawę klęczącą zgromadzenia. Ten znak wyraża uniżenie przed Bogiem, który w swoim Synu podjął Mękę i Śmierć. Wyraża on również kruchość i przemijanie ziemskiego życia człowieka.

HELIX_TAGS:

Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową ostatnią wieczerzę, kiedy to Pan Jezus tej nocy, której był wydany i umiłował swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał apostołom do spożywania oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali.

HELIX_TAGS:

Wielki Piątek

W Wielki Piątek, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, Kościół rozmyślając nad męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii, modli się Godziną czytań i Jutrznią. Komunii świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii ku czci Męki Pańskiej, chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. Wielki Piątek Męki Pańskiej w całym Kościele jest dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu.

HELIX_TAGS:

Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Ta antyfona, którą śpiewa się na początku Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, wprowadza nas w treść celebracji Triduum Paschalnego. Ona wskazuje na fakt, że Triduum Paschalne, które rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania, stanowi jedno wielkie święto, przedłużone o Oktawę Zmartwychwstania, to jest osiem dni.

HELIX_TAGS:

Wakacyjny porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00

Liturgia na dziś

Logowanie