Katechezy

Katecheza na Triduum Paschalne (1)

Czym jest Wielkanoc jako Pascha? Samo słowo pascha oznacza przejście, interwencje, uderzenie. Jak dla Żydów, tak i dla chrześcijan, chociaż już w nowym znaczeniu, jest fundamentalnym wydarzeniem zbawczym. Pascha Starego Przymierza spełniona za czasów Mojżesza jest cudownym wyprowadzeniem Żydów z niewoli egipskiej i przeprowadzeniem ich przez Morze Czerwone.

W jej treść wpisana jest także cała relacja Boga z narodem wybranym. Izraelici każdego roku celebrowali ją jako święty obrzęd. Nie tylko wspominała dokonane wydarzenia w przeszłości, ale uobecniała je, i zapowiadała wydarzenie zbawcze, jakie miało się spełnić w Jezusie Chrystusie – Wcielonym Słowie. Pan mówi: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22, 15). Jezus tak uczynił i wypełnił to, co ona oznaczała. Jego Pascha, to Jego Przejście, przejście przez śmierć do życia. W ten sposób wypełnia sens Paschy Starego Przymierza i nadaje nowy sens i nową perspektywę historii zbawienia. Chrystus jest naszą Paschą (por. 1 Kor 5,7). Wyzwolenie z niewoli jakiego doświadczyli Izraelici, w Chrystusie znajduje zastosowanie do każdego kto wierzy, że w Nim spełniła się Pascha, to znaczy śmierć i Zmartwychwstanie. Dzięki temu chrześcijanie mają moc przeżywać i doświadczać wyzwolenia z niewoli grzechu. Odtąd bowiem wszystko co dzieje się w historii zbawienia zmierza do uwolnienia człowieka i wprowadzenia go we właściwą relację z Bogiem.

Chrześcijanie żyją od Paschy do Paschy. Każdego roku w święta Wielkanocne celebrują Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Każdą niedzielę świętują jako małą Wielkanoc. Całe życie chrześcijan ma charakter paschalny. I tak, chrzest jest przywołaniem Paschy w historię człowieka, by go przeprowadzić ze śmierci do życia. Bierzmowanie udziela daru Ducha Świętego. Jest to owoc Paschy, który przemienia się w świadectwo wnoszenia mocy Boga w świat. W Eucharystii uobecnia się Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana, spełnia się Pascha Jezusa i nasza. Męka i Śmierć Jezusa Chrystusa zaowocowały darem Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Celebracja sakramentu Pokuty i Pojednania jest swoistą Paschą, przechodzeniem ze śmierci grzechu do życia w łasce w duchu nawrócenia. Chory, który otrzymuje umocnienie w sakramencie namaszczenia chorych, uczestniczy w krzyżu Chrystusa i jest wprowadzany w nadzieję paschalną. Kapłaństwo jest wypełnieniem polecenia Jezusa, sprawowania tajemnicy Jego Paschy, posługi wokół Paschy Jezusa Chrystusa spełniającej się w ludziach wezwanych do życia w wolności dzieci Bożych. Małżeństwo jest stałym uczestnictwem w Tajemnicy Paschalnej Jezusa, traceniem swego życia dla budowania komunii z drugim. Tak więc całe życie chrześcijanina wypływa z Paschy, także i jego śmierć jest dopełnieniem w nim Paschy, przejściem w nadziei Zmartwychwstania.

HELIX_TAGS:

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Liturgia na dziś

Logowanie