Katechezy

Katecheza na Triduum Paschalne (2)

Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Ta antyfona, którą śpiewa się na początku Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, wprowadza nas w treść celebracji Triduum Paschalnego. Ona wskazuje na fakt, że Triduum Paschalne, które rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania, stanowi jedno wielkie święto, przedłużone o Oktawę Zmartwychwstania, to jest osiem dni.

Rozpoczęcie Mszy Wieczerzy Pańskiej wprowadza w jedną tajemnicę celebrowaną w tych dniach. O tym mówią same czytania biblijne Wielkiego Czwartku, gdzie dominuje temat Paschy. Była ona najpierw sprawowana przez Naród Wybrany w Egipcie w złożeniu ofiary Baranka, później przez Jezusa wraz z uczniami i wreszcie jest świętowana przez Kościół w nowym wymiarze, o czym zaświadcza Paweł Apostoł w Liście do Koryntian, czytanym w czasie celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej.

Zatem w celebracji Triduum Paschalnego widzimy nie tyle poszczególne dni, ile jedną całość, która trwa trzy doby lub trzy noce: noc wydania Jezusa w Eucharystii i Pojmaniu (z Czwartku na Piątek), noc Śmierci i Grobu (z Piątku na Sobotę) i noc Zmartwychwstania (z Soboty na Niedzielę). W czasie pierwszych dni (nocy) wspólnota Kościoła, Oblubienica pozostaje na modlitewnym czuwaniu i_poście, ponieważ Oblubieniec, który przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu, został zabrany i wszedł w istotę swej posługi przez swoją Śmierć i_Zmartwychwstanie. Noc zaś z Soboty na Niedzielę to Wigilia Paschalna. Jest ona czasem oczekiwania na wejście w nowy wymiar zbawienia. W tę Noc Kościół sprawuje Eucharystię Wielkiej Nocy Zmartwychwstania, która jest szczytem celebracji Triduum Paschalnego.

HELIX_TAGS:

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Liturgia na dziś

Logowanie