Katechezy

Katecheza na Triduum Paschalne (4)

Wielki Piątek

W Wielki Piątek, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, Kościół rozmyślając nad męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii, modli się Godziną czytań i Jutrznią. Komunii świętej udziela się wiernym jedynie podczas liturgii ku czci Męki Pańskiej, chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. Wielki Piątek Męki Pańskiej w całym Kościele jest dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu.

Post podczas Triduum ma charakter liturgiczny i paschalny. Post w okresie Wielkiego Postu ma natomiast charakter ascetyczny, jest kontekstem podejmowania walki z szatanem. Przykład takiego postu dał nam Jezus. Oczywiście jeden i drugi post mają do siebie ścisłe odniesienie. Istota wszelkiego postu chrześcijańskiego zawarta jest w poście Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Pościmy ponieważ zabrano nam Oblubieńca. Przestajemy pościć i przechodzimy do radości, gdy w wigilijnej, paschalnej Eucharystii – przedsmaku uczty weselnej w niebie – mamy znowu Oblubieńca, gdy wrócił On do oblubienicy (Tertulian), która go zdradziła i wydała. Tutaj widzimy sens każdego postu eucharystycznego. Również w poście podejmowanym w piątki całego roku widzimy nawiązanie właśnie do postu paschalnego, który ma przygotować do świętowania niedzieli jako Paschy.

Istotną cechą postu paschalnego jest to, że ma on charakter liturgiczny, jest organicznie związany z liturgią Paschy. Kościół modli się i pości w oczekiwaniu na powrót Pana. Pozostawanie i trwanie w niedostatku, w łaknieniu, jest fizycznym wyrazem duchowej postawy i tęsknoty za zjednoczeniem z Oblubieńcem i Panem. To oczekiwanie rozwiązuje się w sakramencie obecności Pana w Eucharystii. Możemy powiedzieć że post i Eucharystia stanowią dwa uzupełniające się i konieczne, związane ze sobą bieguny życia Kościoła.

Byłoby dobre, gdyby Wielki Piątek i Wielka Sobota stały się dla chrześcijan nie tylko dniami wolnymi od pracy, ale także od zajęć domowych związanych z przygotowaniami świątecznymi. Zakończenie większych prac porządkowych i przygotowawczych do świąt przed Mszą Wieczerzy Pańskiej, pozwoliłoby ze spokojem przeżywać obrzędy Triduum.

W godzinach popołudniowych, najlepiej ok. godz. 15.00 lub później, byle nie późnym wieczorem Kościół wchodzi w celebrację liturgii na cześć Męki Pańskiej. Czerwony kolor szat liturgicznych przypomina nam mękę Chrystusa, którą podjął On z miłości do człowieka. Wielki Piątek nie jest zatem dniem żałoby Kościoła, ale dniem kontemplacji krwawej ofiary Chrystusa, źródła naszego zbawienia.

HELIX_TAGS:

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Liturgia na dziś

Logowanie