Komentarz do Słowa Bożego

Komentarz do Słowa Bożego - 2017/01/29

So 2, 3; 3, 12-13
Stary Testament zawiera 45 tekstów różnych błogosławieństw, z czego 25 w samej tylko księdze Psalmów.

Błogosławieństwa przebyły długą drogę. W najstarszych tekstach – zwłaszcza tych zawierających opowiadania o patriarchach – błogosławieństwo rozumie się wyłącznie w perspektywie życia codziennego i rodzinnego, które zostaje pobłogosławione przez Boga. I tak błogosławieństwo często utożsamia się z obfitością dóbr materialnych, z licznymi dziećmi, z bogactwami, z posiadaniem ziemi, z długim życiem. Przeciwieństwem błogosławieństwa jest przekleństwo, utożsamiane we wspomnianych tekstach z ubóstwem, brakiem dzieci, wypędzeniem z ziemi, przedwczesnej śmierci. W nowszych tekstach – jak na przykład u proroka Sofoniasza w pierwszym czytaniu, pochodzącym z około 640 r. przed Chr. – błogosławieństwo jawi się już w innej perspektywie, która stanie się właściwa również błogosławieństwom ewangelicznym.

1 Kor 1, 26-31
Chrześcijanie mają swoje nowe istnienie w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nich „mądrością od Boga”. Chrystus – mądrość jest dla chrześcijan „i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem”.

Mt 5, 1-12a
Jezus jest widziany jako nowy Mojżesz, który przekazuje nowe Prawo i tworzy nowy lud. Błogosławieństwa rozpoczynają pierwszą z pięciu wielkich mów Jezusa. To wystąpienie obejmuje rozdziały 5-7 pierwszej Ewangelii i znane jest jako „kazanie na górze”. Ubóstwo widziane jest jako postawa całkowitego zdania się na Boga. Nie jest przekleństwem, ale niezbędnym warunkiem, aby Bóg mógł działać na rzecz człowieka. To właśnie ich, „ubogich Jahwe”, prorocy oraz sam Jezus wskazywać będą jako wzory życia i postępowania. Oni są adresatami błogosławieństw przekazanych nam przez Mateusza. Użycie czasowników w czasie przyszłym w tym tekście wskazuje na fakt, że życie nie kończy się na tym ziemskim horyzoncie, lecz zmierza w stronę wieczności, pełnej komunii z Bogiem.

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Liturgia na dziś

Logowanie