Intencje Mszalne

17/03/2018 - 08/04/2018

(stan na: 15/03/2018)

Sobota 17 marca 2018 

18:00

+ Patryka Bogusza z okazji imienin

18:00

+ Grzegorza Kozłowskiego

Niedziela 18 marca 2018 V Niedziela Wielkiego Postu

7:00

+ Józefa, Wandę Szczypek i rodziców z obojga stron

8:30

+ Monikę i Dawida Kupców (20. r. śm.)

10:00

+ Józefę, Leona, Andrzeja Dąbrowskich

11:30

+ Stanisława (2. r. śm.) i Jolantę Luty, rodziców Jana i Stefanię oraz zm. z rodz. Polejów

13:00

- za parafię
+ Tadeusza Szulika (2. r. śm.)
+ Bohdana Śmigielskiego
+ Irenę Śmigielską
+ Kazimierę Marciniak, Jerzego Marciniaka, Tadeusza Kreta (17. r. śm.)
+ Józefę, Józefa i zm. z rodz. Sępków; Władysława Kucharskiego (13. r. śm.) i zm. z rodz. Kucharskich, Skwarków, Kłyszejków i Luterków
+ Józefa, Stefanię i Alinę Napertów, Annę Bukowską
+ Władysława Zawadę (45. r. śm.); Weronikę, Witolda i Teresę Zawadów; Władysława, Reginę, Zbigniewa i Danutę Jaczewskich

18:00

+ Alicję Gołucką (10. r. śm.) i zm. z rodz. Miszczuków

Poniedziałek 19 marca 2018 

7:00

+ Józefa Wąsowskiego

7:00

+ Józefa, Jana, Annę i Kazimierza, Paulinę i Bolesława

18:00

+ Józefa i Helenę Bujas

Wtorek 20 marca 2018 

7:00

+ dusze w czyśćcu cierpiące

7:00

+ Jochima, Marię, Prokopa i Teodorę

18:00

+ Wiktorię i Władysława oraz zm. z rodz. Miąskiewiczów

Środa 21 marca 2018 

7:00

- o łaskę wiary i błog. Boże dla wnuków Urszuli i Andrzeja

7:00

7:00

18:00

+ Józefę, Józefa, Mariannę i Ryszarda

Czwartek 22 marca 2018 

7:00

+ ks. Stanisława Jakoniuka

7:00

+ zm. z rodz. Adamiuków, Chomiuków i Klimiuków

7:00

- w int. wiadomej Bogu

18:00

- o błog. Boże dla Joanny z okazji 10. urodzin

Piątek 23 marca 2018 

7:00

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

- o intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach i parafii

Sobota 24 marca 2018 

7:00

+ Teresę Zalewską

7:00

- do Boga w Trójcy Świętej Jedynego o potrzebne łaski i opiekę MB dla Rity Racamato z okazji 3. urodzin

18:00

+ Helenę, Józefa oraz zm. z rodz. Chodorowskich

Niedziela 25 marca 2018 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

7:00

+ Annę i Józefa Wojtalów

8:30

+ Franciszkę, Jana i Andzreja

10:00

+ Karola Świrydowicza i Aleksandra Jaworowskiego - o łaske zbawienia

11:30

+ Krzysztofa Słotwińskiego

13:00

- za parafię
+ Barbarę Tryjarską (8. r. śm.)
+ Jakuba Stefana Rościszewskiego (m-c od pog.)
+ Teresę Zawadę (10. r. śm.) i zm. z rodz. Zawadów
+ Henryka, Mariannę, Wiktora, Franciszka, Stanisławę i zm. z rodz. Wójcików i Szczegotów
+ Jerzego Barana (22. r. śm.), Irenę Bodzak (27. r. śm.) i zm. z ich rodz.

18:00

+ Monikę i Zofię Stożek

Poniedziałek 26 marca 2018 

7:00

+ Adelę i Józefa Kujdów i zm. z rodz.

7:00

18:00

- dz. za 50 lat zamieszkania Piórczyńskich w Falenicy z prośbą o błog. Boże

Wtorek 27 marca 2018 

7:00

18:00

+ Elżbietę Koper-Wojnowską (2. r. śm.)

Środa 28 marca 2018 

7:00

+ Wincentego, Stanisławę, Antoniego Jaczewskich

7:00

18:00

+ Sabinę (9. r. śm.) i Stefana Błońskich; Romana, Rozalę i Waleriana Turemków; Annę i Andrzeja Jackowskich; Janusza Godlewskiego, Janusza Kwiatkowskiego

Czwartek 29 marca 2018 

18:00

18:00

18:00

Piątek 30 marca 2018 

8:00

GODZINA CZYTAŃ I JUTRZNIA

18:00

LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota 31 marca 2018 

8:00

GODZINA CZYTAŃ I JUTRZNIA

20:00

+ Beniaminę, Antoniego, Witolda i Jerzego Łokuciewskich

20:00

20:00

Niedziela 1 kwietnia 2018 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

6:00

- za parafię

8:30

+ Mariannę Lesisz

10:00

+ Krzysztofa Pióro (12. r. śm.), Sabinę Rozesłańską (2. r. śm.) i Halinę Kozera (1. r. śm.)

11:30

+ Leszka, Stefanię i Kazimierza Gryglasów

13:00

+ Henryka i Cecylię Kasjaniuków

18:00

+ Wacławę i Czesława Rogulskich

Poniedziałek 2 kwietnia 2018 

7:00

- o zdrowie i błog. Boże dla Krystyny

8:30

+ Jadwigę Giełwanowską (10. r. śm.)

10:00

+ Janinę i Mieczysława Świrskich oraz zm. z ich rodz.

11:30

+ Alicję Cieplik (1. r. śm.)

13:00

- w int. dzieci, które przyjmą chrzest

18:00

+ Roberta Lasiewicza (10. r. śm.)

Wtorek 3 kwietnia 2018 

7:00

18:00

+ Józefę, Ignacego, Czesława Grzybów

Środa 4 kwietnia 2018 

7:00

18:00

+ Barbarę, Wojciecha, Aleksandrę i Zygmunta Zakrzewskich

Czwartek 5 kwietnia 2018 

7:00

7:00

18:00

+ Władysława i zm. z rodz. Pawłowskich i Czopskich

Piątek 6 kwietnia 2018 

7:00

+ Zygmunta i zm. z rodz. Przychodzeniów, Czopskich i Romanowskich

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

+ Henrykę, Adama, Henrykę, zm. z rodz. Załęskich i Karkowskich

Sobota 7 kwietnia 2018 

7:00

- dz.-błag. za 70 lat życia Joanny

7:00

- ku czci Boga Ojca

18:00

- o zdrowie i opiekę MB dla żyjących członków Koła Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych

Niedziela 8 kwietnia 2018 II Niedziela Wielkanocna

7:00

+ Helenę Toczek

8:30

+ Ryszarda, Stanisława i Helenę Wald

10:00

+ Stefanię (16. r. śm.), Józefa, zm. z rodz. Ryfków; Czesława i Stanisławę z rodz. Szostaków i Piętków

11:30

rez.

13:00

- za parafię
- w int. dzieci, które przyjmą chrzest
- o miłosierdzie Boże dla rodzin Kucharskich, Świrskich i Staszewskich
+ Stanisława Sadlika (m-c od pog.)
+ Janinę Pyrę (m-c od pog.)
+ Józefa Złocha (m-c od pog.)
+ Ryszarda Bańkowskiego (m-c od pog.)
+ Tomasza Kobusa (m-c od pog.)

18:00

+ Józefę i Franciszka oraz zm. z rodz. Sapiehów


 

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Liturgia na dziś