Intencje Mszalne

15/09/2018 - 31/12/2018

(stan na: 15/09/2018)

Sobota 15 września 2018 

18:00

+ Elżbietę, Michała i zm. z rodz. Lesiuków

Niedziela 16 września 2018 XXIV Niedziela Zwykła

7:00

+ Janinę Skoczko (60. r. śm.)

8:30

+ Krystynę i Edwarda Rosłonów, Annę Loren, Władysława Krysiaka

10:00

+ Jana Zająca (28. r. śm.), Wiktorię i Wiktora Zaksów

11:30

+ Reginę, Helenę, Władysławę i Józefę

13:00

- za parafię
- w int. Edyty Żebrowskiej z racji urodzin
- o potrzebne łaski i błog. Boże dla całej rodziny
- o potrzebne łaski dla Antka i jego rodziców
+ Zofię Jochmann (m-c od pog.)
+ Danutę Wojtachnio (m-c od pog.)
+ Jana (5. r. śm.) i Karolinę Zurakowskich
+ Wiesława Chalimoniuka (9. r. śm.) oraz jego rodziców Annę i Jana
+ Stefanię z racji imienin, Marię (8. r. śm.) z racji imienin, Władysława (15. r. śm.) i Wawrzyńca (16. r. śm.)
+ Andrzeja (2. r. śm.) i Annę (m-c od śm.) Wójcików

18:00

+ Helenę Moniuszko (20. r. śm.) i zm. z rodz. Sztechmilerów

Poniedziałek 17 września 2018 

7:00

+ Zdzisława (7. r. śm.); Ryszarda, Jana i Janinę Kazaneckich

7:00

+ dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

+ Leszka (4. r. śm.) i Teresę (1. r. śm.)

Wtorek 18 września 2018 

7:00

+ Stanisławę, Franciszka, Ryszarda i zm. z rodz. Chrzanowskich

7:00

+ Ewę (w dniu urodzin) i jej babcię Julię

18:00

+ Czesława i Zofię Morzów, Wacława i Zofię Grabarczych i zm. z ich rodz.

Środa 19 września 2018 

7:00

- o potrzebne łaski i zdrowie dla Elżbiety

7:00

- o potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszej parafii

18:00

- dz. z prośbą o błog. Boże dla Aliny i Mariana z okazji 50. rocznicy ślubu

Czwartek 20 września 2018 

7:00

+ Wandę i Józefa Chrupowiczów

7:00

18:00

+ Danutę Grzyb /od sąsiadów z ul. Bambusowej/

Piątek 21 września 2018 

7:00

+ Mieczysławę i Norberta Syczewskich

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

- o zdrowie dla rodzin Bryzków i Stańczyków

18:00

Sobota 22 września 2018 

7:00

+ Hannę Głuchocką (5. r. śm.), jej rodziców i męża

18:00

+ Mariana Lesisza

Niedziela 23 września 2018 XXV Niedziela Zwykła

7:00

- dz.-błag. w 1. rocznicę ślubu Eweliny i Macieja

8:30

+ Stanisława (27. r. śm.), Kazimierę, Władysława, Agnieszkę, Jana, Mariannę Boratyńskich

10:00

+ Czesława Dmowskiego, jego rodziców i teściów

11:30

rez.

13:00

- za parafię
- w int. dzieci, które przyjmą chrzest
- o błog. Boże dla rodzin Trendaków, Boguszów i Pasików
+ Halinę Szwajową, Eleonorę i Władysława Strawskich
+ Stefana Kołakowskiego (1. r. śm.)
+ Mariannę i Juliana Pasików (30. r. śm.); Jana, Krzysztofa, Stanisława Pasików

18:00

+ Jana, Anielę oraz zm. z rodz. Kwasów, Kowalczyków, Paciorków i Dominiaków

Poniedziałek 24 września 2018 

7:00

- o potrzebne łaski w nowym roku szkolnym dla Zofii, Andrzeja, Karola i Jana

18:00

+ Michalinę (20. r. śm.) i Franciszka Olesiów oraz zm. z rodz.

Wtorek 25 września 2018 

7:00

- o potrzebne łaski dla studentów i pracowników wydziału polonistyki UW

18:00

+ Stefanię, Franciszka i Czesława Urbanów; Bronisławę i Jana Mikulskich

Środa 26 września 2018 

7:00

18:00

- o potrzebne łaski dla uczniów i pracowników szkoły nr 2

Czwartek 27 września 2018 

7:00

18:00

+ Zofię Szutowicz i Ludwikę Gostkowską

Piątek 28 września 2018 

7:00

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

- o intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach i parafii

Sobota 29 września 2018 

7:00

18:00

- o błog. Boże dla Teresy i Romualda w 55. rocznicę ślubu

Niedziela 30 września 2018 XXVI Niedziela Zwykła

7:00

+ Bronisławę i Tadeusza Cielniaków

8:30

- o błog. Boże i potrzebne łaski dla Marii i Marka w rocznicę ślub oraz dla Krzysztofa, Macieja i Michała w rocznice urodzin

10:00

+ Krystynę Sawicką

11:30

+ Barbarę Wronę (9 m-cy po śm.) /od córki z mężem i męża z synem/

13:00

- za parafię
- o błog. Boże i opiekę MB dla Wiktorii Kłudczyńskiej z okazji 18. urodzin
+ Janinę, Bronisława, Krzysztofa, Elżbietę, Teresę, Alicję Ganczewskich
+ Stanisława Rzewuskiego, Bronisława Zielińskiego

18:00

- o błog. Boże dla Michała i Marysi z okazji imienin

Poniedziałek 1 października 2018 

7:00

- dz. z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla Danuty i Marka w 40. rocznicę ślubu oraz dla Magdaleny

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

rez.

Wtorek 2 października 2018 

7:00

- o łaskę wiary dla Marty, Urszuli i Andrzeja

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

+ Romana Recielskiego (1. r. śm.)

Środa 3 października 2018 

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

+ Teresę Kuźbier z racji imienin

Czwartek 4 października 2018 

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

- o błog. Boże i potrzebne łaski z okazji 15. rocznicy ślubu Leny i Tomasza oraz z okazji roczincy chrztu Marii i Heleny

Piątek 5 października 2018 

7:00

+ Waleriana Misiora

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

+ Jolantę Luty (6. r. śm.), Stanisława, rodziców Jana i Stefanię oraz zm. z rodz. Polejów

Sobota 6 października 2018 

7:00

rez.

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

- o błog. Boże i potrzebne łaskie dla żyjących członków KŻR i ich rodzin oraz o pokój wieczny dla zmarłych

18:00

- dz.-błag. w 40. rocznicę powstania wspólnoty Domowego Kościoła w parafii

Niedziela 7 października 2018 XXVII Niedziela Zwykła

7:00

+ Helenę i Lucjana Toczków

7:00

+ Waleriana Misiora

8:30

- ku czci Boga Ojca

10:00

+ Marię Pawłowską (6. r. śm.) i zm. rodziców Jadwigę i Tomasza

11:30

+ Franciszka Matuszewskiego (9. r. śm.)

13:00

- za parafię
+ Stanisława Żebrowskiego (m-c od pog.)
+ Teodozję Grabiec (m-c od pog.)
+ Tadeusza (35. r. śm.) i Mariannę (7. r. śm.) Werstaków, Karola (20. r. śm.) i Janinę (8 m-cy od śm.) Rozenau

18:00

+ Stefana i Helenę Szkudlarków

Poniedziałek 8 października 2018 

7:00

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

rez.

Wtorek 9 października 2018 

7:00

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

rez.

Środa 10 października 2018 

7:00

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

rez.

Czwartek 11 października 2018 

7:00

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

+ Marię, Jana i Grzegorza Kajaków

Piątek 12 października 2018 

7:00

+ Waleriana Misiora

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

+ Emila Niskiego

Sobota 13 października 2018 

7:00

rez.

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

Niedziela 14 października 2018 XXVIII Niedziela Zwykła

7:00

+ Jadwigę Królikowską z racji imienin

7:00

+ Waleriana Misiora

8:30

- o błog. Boże dla Barbary i Mariana

10:00

+ Józefę, Leona i Andrzeja Dąbrowskich

11:30

+ Pawła Kazimierskiego (35. r. śm.)

13:00

- za parafię
- w int. dzieci, które przyjmą chrzest
+ Dorotę Kołacz (m-c od pog.)

18:00

+ Agnieszkę Rekłajtis-Zawadę

Poniedziałek 15 października 2018 

7:00

+ Stanisławę, Zofię, Kazimierza, Irenę, Janinę, Teresę, Mariannę, Franciszka, Władysława, Stanisława

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

rez.

Wtorek 16 października 2018 

7:00

+ Stanisławę i Mieczysława Bosaków, zm. z rodz. Polańskich i Dąbrowskich; Teresę Żyrosz, Akradiusza i Henryka Bosaków

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

- dz.-błag. w rocznicę ślubu Ewy i Jana z prośbą o błog. Boże dla ich syna

Środa 17 października 2018 

7:00

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

+ Stanisławę, Franciszka, Ryszarda i zm. z rodz. Jastrzębskich

Czwartek 18 października 2018 

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

+ Halinę, Urszulę, Danutę, Tomasza, Janusza, Jana, Jerzego, Ryszarda i Stanisława

18:00

Piątek 19 października 2018 

7:00

+ Waleriana Misiora

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

+ Tadeusza Jóźwiaka (10. r. śm.)

18:00

+ Franciszka, Ludwika, Jana i zm. z rodz. Lesiuków

Sobota 20 października 2018 

7:00

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

Niedziela 21 października 2018 XXIX Niedziela Zwykła

7:00

+ Waleriana Misiora

8:30

- dz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i dalszą opiekę dla Elżbiety i Mariana w 51. rocznicę ślubu

10:00

+ Józefa (43. r. śm.) i zm. z rodz. Czajkowskich i Gackich

11:30

+ Henryka Kociszewskiego (2. r. śm.)

13:00

- za parafię

18:00

+ Krzysztofa i Monikę Górskich

Poniedziałek 22 października 2018 

7:00

+ Bohdana Grąziewicza (14. r. śm.)

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

Wtorek 23 października 2018 

7:00

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

rez.

Środa 24 października 2018 

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

Czwartek 25 października 2018 

7:00

+ Apolonię Goździewską (10. r. śm.)

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

Piątek 26 października 2018 

7:00

+ Waleriana Misiora

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

- o intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach i parafii

Sobota 27 października 2018 

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

Niedziela 28 października 2018 XXX Niedziela Zwykła

7:00

+ Waleriana Misiora

8:30

rez.

10:00

+ Krzysztofa Pióro, Halinę Kozerę, Sabinę i Stefana Rozesłańskich, Felicję i Gerarda Pióro, Aleksandrę i Jana Olszewskich, Jerzego Mazurka

11:30

- dz. z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny w 40. rocznicę ślubu Ludwiki i Kazimierza Taborów

13:00

- za parafię
- w int. dzieci, które przyjmą chrzest
+ Henrykę, Adama, Henrykę, Mariana i zm. z rodz. Załęskich i Karkowskich

18:00

+ Tadeusza i Dorotę Kołaczów

Poniedziałek 29 października 2018 

7:00

+ Stanisławę i Piotra

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

+ Krystynę Kuczyńską i zm. z rodz. Kuczyńskich i Włodarskich

Wtorek 30 października 2018 

7:00

7:00

+ Waleriana Misiora

18:00

18:00

Środa 31 października 2018 

7:00

+ zm. z rodz. Dworników, Dudków, Jakobsche, Prokopowiczów i Walentów

7:00

+ Annę, Stanisława, Jerzego, Stefana, Mariana i Janusza oraz pozostałych przyjaciół rodziny

18:00

+ Danielę i Piotra Wdowiaków

18:00

Czwartek 1 listopada 2018 

7:00

8:30

10:00

- o błog. Boże dla chorych odwiedzanych przez szafarzy nadzwyczajnych

11:30

13:00

PROCESJA NA CMENTARZU

18:00

Piątek 2 listopada 2018 

7:00

15:00

+ zm. proboszczów parafii

15:00

18:00

+ Jana (34. r. śm.) i Janinę Kornasów oraz ich zm. rodziców

Sobota 3 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

rez.

Niedziela 4 listopada 2018 XXXI Niedziela Zwykła

7:00

+ Helenę i Lucjana Toczków

8:30

+ Kazimierza i Krystynę Osenków

10:00

+ Kowalinę i Władysława Bzowych i ich rodziców

11:30

13:00

- za parafię

18:00

Poniedziałek 5 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

Wtorek 6 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

Środa 7 listopada 2018 

7:00

- ku czci Boga Ojca

7:00

18:00

rez.

Czwartek 8 listopada 2018 

7:00

18:00

Piątek 9 listopada 2018 

7:00

+ Józefę, Stanisława, Kazimierza Kawińskich, Romualdę i Bohdana Grąziewiczów

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

+ Alicję Syczewską (r. śm.)

Sobota 10 listopada 2018 

7:00

18:00

rez.

Niedziela 11 listopada 2018 XXXII Niedziela Zwykła

7:00

8:30

10:00

rez.

11:30

+ Apolonię, Stanisława i Antoniego Świeżyńskich

13:00

- za parafię

13:00

- w int. Ojczyzny

18:00

Poniedziałek 12 listopada 2018 

7:00

+ dziadków i pradziadków z rodz. Wetoszków i Kisielów

7:00

18:00

Wtorek 13 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

rez.

Środa 14 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

Czwartek 15 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

Piątek 16 listopada 2018 

7:00

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

Sobota 17 listopada 2018 

7:00

18:00

+ Ryszarda Gregorkiewicza (17. r. śm.)

Niedziela 18 listopada 2018 XXXIII Niedziela Zwykła

7:00

8:30

+ Leonię i Jana Drzewoskich

10:00

- o wiarę, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Krzysztofa i Tomasza

11:30

+ Krystynę Basaj (1. r. śm.)

13:00

- za parafię

18:00

+ Eugeniusza Wiśniaka (15. r. śm.)

Poniedziałek 19 listopada 2018 

7:00

18:00

+ Janusza Janeckiego (10. r. śm.) i zm. rodziców Feliksę i Stanisława

Wtorek 20 listopada 2018 

7:00

18:00

- dz.-błag. w rocznicę ślubu Eugenii i Karola

Środa 21 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

+ Czesława Łysika, Zdzisława Kazaneckiego, Kazimierę i Władysława Duszków i zm. z rodz. Łysików

Czwartek 22 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

rez.

Piątek 23 listopada 2018 

7:00

+ Marię, Franciszka, Zofię, Antoniego oraz zm. z rodz. Czopskich i Taborów

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

- o błog. Boże dla Magdaleny i Piotra z okazji 25. rocznicy ślubu

18:00

+ Władysława

Sobota 24 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

rez.

Niedziela 25 listopada 2018 XXXIV Niedziela Zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7:00

8:30

+ Ewę i Henryka Natorów

10:00

+ Czesława

11:30

rez.

13:00

- za parafię

18:00

+ Elżbietę Gorbatowską (13. r. śm.)

Poniedziałek 26 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

+ Romana Paciorka (21. r. śm.) i jego rodziców

Wtorek 27 listopada 2018 

7:00

18:00

18:00

Środa 28 listopada 2018 

7:00

7:00

18:00

Czwartek 29 listopada 2018 

7:00

18:00

- o błog. Boże dla Jacka z okazji urodzin

18:00

Piątek 30 listopada 2018 

7:00

rez.

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

rez.

Sobota 1 grudnia 2018 

7:00

18:00

rez.

Niedziela 2 grudnia 2018 I Niedziela Adwentu

7:00

+ Helenę i Lucjana Toczków, Reginę i Michała Wojciechowskich

8:30

- o błog. Boże dla dzieci objętych duchową adopcją oraz rodziców tych dzieci

10:00

+ Elżbietę Polkowsą

11:30

+ Wojciecha

13:00

- za parafię

18:00

+ Kazimierę Cieślak (1. r. śm.) oraz rodziców Konstancję i Jana Gąsiorowskich

Poniedziałek 3 grudnia 2018 

6:45

6:45

18:00

Wtorek 4 grudnia 2018 

6:45

6:45

18:00

rez.

18:00

Środa 5 grudnia 2018 

6:45

6:45

18:00

+ Witolda Zawadę i zm. z rodz. Zawadów

18:00

Czwartek 6 grudnia 2018 

6:45

6:45

18:00

18:00

Piątek 7 grudnia 2018 

6:45

- ku czci Boga Ojca

6:45

+ Stanisławę i Piotra

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

+ Marcina Grodeckiego

Sobota 8 grudnia 2018 

7:00

7:00

18:00

+ s. Cecylię, karmelitankę

Niedziela 9 grudnia 2018 II Niedziela Adwentu

7:00

- o błog. Boże dla Stefana Żołądkiewiczaz racji 75. urodzin

8:30

rez.

10:00

11:30

+ Leokadię i Józefa Dąbrowskich

13:00

- za parafię

18:00

+ Bolesława Kowalczyka

Poniedziałek 10 grudnia 2018 

6:45

+ Halinę i Sylwiusza

6:45

18:00

Wtorek 11 grudnia 2018 

6:45

+ Władysławę Gdaczyńską

6:45

18:00

rez.

18:00

Środa 12 grudnia 2018 

6:45

6:45

18:00

rez.

Czwartek 13 grudnia 2018 

6:45

6:45

18:00

Piątek 14 grudnia 2018 

6:45

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

18:00

Sobota 15 grudnia 2018 

6:45

6:45

18:00

+ Mieczysława Wajgolda (9. r. śm.) i zm. rodziców

Niedziela 16 grudnia 2018 III Niedziela Adwentu

7:00

8:30

rez.

10:00

+ Stanisława Woźnickiego (74. r. śm.) i Wiktorię z racji imienin

11:30

+ Wiesława Michałowskiego (2. r. śm.)

13:00

- za parafię

18:00

Poniedziałek 17 grudnia 2018 

6:45

+ Józefa Wąsowskiego (18. r. śm.)

6:45

11:00

16:30

18:00

Wtorek 18 grudnia 2018 

6:45

6:45

11:00

16:30

18:00

Środa 19 grudnia 2018 

6:45

6:45

18:00

rez.

Czwartek 20 grudnia 2018 

6:45

6:45

18:00

Piątek 21 grudnia 2018 

6:45

+ Władysława Jarzynę (21. r. śm.)

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

18:00

Sobota 22 grudnia 2018 

6:45

6:45

18:00

rez.

Niedziela 23 grudnia 2018 IV Niedziela Adwentu

7:00

8:30

10:00

+ Wiktorię i Mikołaja Zienkiewiczów

11:30

+ Henryka, Mariannę, Wiktora i zm. z rodz. Wójcików i Szczegotów

13:00

- za parafię
+ Jana Szachowicza (1. r. śm.)

18:00

Poniedziałek 24 grudnia 2018 

6:45

+ Włodzimierza, Konstantego, Cecylię i Józefa Szponderów

6:45

6:45

6:45

23:30

Godzina Czytań

Wtorek 25 grudnia 2018 

: 1

- za parafię

8:30

10:00

- o błog. Boże dla Aliny i Ireneusza w 65. rocznicę ślubu

11:30

+ Monikę Stożek, Zenobię i Edwarda Ciarów

13:00

18:00

Środa 26 grudnia 2018 

7:00

8:30

10:00

- dz.-błag. w 45. rocznicę ślubu Haliny i Mieczysława Natorów

11:30

13:00

- w int. dzieci, które przyjmą chrzest

18:00

Czwartek 27 grudnia 2018 

7:00

18:00

+ Alinę Popiołek (27. r. śm.)

Piątek 28 grudnia 2018 

7:00

15:00

+ polecanych w wypominkach

18:00

rez.

Sobota 29 grudnia 2018 

7:00

18:00

- dz. z prośbą o błog. Boże dla rodz. Składanków, Jankowskich i Szawińskich

Niedziela 30 grudnia 2018 Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

7:00

8:30

10:00

+ Stanisława i Wandę Zakrzewskich

11:30

+ Ryszarda Basaja (2. r. śm.); Stanisławę, Mariana, Kazimierza i zm. z rodz. Stańczyków

13:00

- za parafię

18:00

Poniedziałek 31 grudnia 2018 

7:00

18:00

+ ks. Sylwestra Szulczyka


 

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Liturgia na dziś