Kancelaria

 Godziny pracy

poniedziałki piątki w godzinach: 07:30-08:30 i 18:30-19:30.

W I pt. m-ca kancelaria parafialna czynna tylko rano.


Telefon kancelaryjny

22 612 74 24 odbierany w godzinach pracy kancelarii parafialnej


Telefon do księdza dyżurnego

572 354 377

Wakacyjny porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00

Papieska intencja apostolstwa modlitwy - lipiec 2019

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Liturgia na dziś

Logowanie