Kancelaria

Godziny pracy

poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 18:45-19:30.


Telefon do księdza dyżurnego

572 354 377

Wakacyjny porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00

Liturgia na dziś

Logowanie