Intencje Mszalne

14/07/2024 - 18/08/2024

(stan na: 13/07/2024)

Niedziela 14 lipca 2024 

8:00

- w int. Parafian

10:00

+ Mariana Muchę (7. r. śm.) rodziców: Katarzynę i Józefa, oraz córkę - Jolantę

11:30

zbiorowa:
- o błog. Boże i potrzebne łaski dla Marii i Stanisława w 60. rocznicę ślubu
- dz. z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, opiekę NMP, zdrowie i potrzebne łaski dla Hanny i Remigiusza Mossakowskich w 62. rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci i wnuków
- o potrzebne łaski dla Julii
- dz. w 7 lat po operacji Bożeny Rozental
+ Michała Piotra Moszczyńskiego (m-c po śm.)
+ Wiesława Olechwierowicza (m-c po pog.)
+ Stanisława Cygana (32. r. śm.)
+ Michała Bachmana (m-c po pog.)
+ Marię Obara (m-c po pog.)

18:00

+ Henryka, Ryszarda, Krystynę, Hannę i Wojciecha

Poniedziałek 15 lipca 2024 

7:00

- o błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę NMP dla Krzysztofa w 44. rocznicę urodzin

18:00

+ Zofię (15. r. śm.) i Stanisława (40. r. śm.) Jędrzejewskich

Wtorek 16 lipca 2024 

7:00

rez.

18:00

+ Mariana Sapiehę (10. r. śm.)

Środa 17 lipca 2024 

7:00

+ Ludwika i Barbarę Pałczyńskich

18:00

+ Stefana (11. r. śm.) i Sabinę Błońskich; Romana, Waleriana i Rozalię Turemków; Annę, Andrzeja, Janusza, Teresę, Ryszarda, Czesława, Mariana i Adama

Czwartek 18 lipca 2024 

7:00

+ Mirosława, Jadwigę, Cecylię, Jana i Janusza Kowalczyków

18:00

- o błog. Boże i potrzebne łaski dla rodziny Pauliny i Michała
+ zm. z rodz. Antenatów

Piątek 19 lipca 2024 

7:00

+ Zofię Marcinkiewicz /od Stefanii i Henryka/

18:00

+ Marcina (14. r. śm.) i Jarosława (6. r. śm.)

Sobota 20 lipca 2024 

7:00

+ Zofię Wilkanowską

18:00

+ Mariana oraz zm. z rodz. Sobotów

Niedziela 21 lipca 2024 

8:00

- w int. Parafian

10:00

+ Stanisława Frelika (1. r. śm.)

11:30

zbiorowa:
- o błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę MB dla Antoniego w 9. rocznicę urodzin oraz dla Anny z racji imienin
+ Andrzeja Kociszewskiego (2. r. śm.)
+ Michała Bachmana /od pracowników firmy 'Świat Dziecka Paulina'/

18:00

+ Wojciecha (1. r. śm.)

Poniedziałek 22 lipca 2024 

7:00

- o błog. Boże i potrzebne łaski dla Kingii i Krzysztofa z racji imienin

18:00

+ Zofię Bryzek (37. r. śm.)

Wtorek 23 lipca 2024 

7:00

+ Mieczysława Wnorowskiego

18:00

+ zm. z rodz. Łusiaków i Górnych w 80. rocznicę śm.

Środa 24 lipca 2024 

7:00

+ Mariana Germatę (7. r. śm.) i jego córkę Annę z racji imienin

18:00

zbiorowa:
+ Grażynę Zółtowską (1. r. śm.)
+ Stanisława Olczaka, Filomenę i Czesława Dmowskich

Czwartek 25 lipca 2024 

7:00

- dz. z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. Krzysztofa z racji imienin

18:00

- dz. z prośbą o błog. Boże, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Majki w 30. rocznicę urodzin

Piątek 26 lipca 2024 

7:00

- o błog. Boże, potrzebne łaski, dar nawrócenia i opiekę MB dla Tomasza w 44. rocznicę urodzin

18:00

- o błog. Boże i potrzebne łaski dla Justyny i Konrada w 25. rocznicę ślubu

Sobota 27 lipca 2024 

7:00

rez.

18:00

+ Tomasza Gostkowskiego i Janusza Zinkiewicza

Niedziela 28 lipca 2024 

8:00

+ Mieczysława Świrskiego (10. r. śm.), żonę Janinę oraz synów Piotra i Marka

10:00

+ Krzysztofa i Andrzeja Piórów, Sabinę i Stefana Rozesłańskich oraz zm. z rodz. Kozerów, Mazurków, Olszewskich i Niemoczyńskich

11:30

zbiorowa:
- o błog. Boże i potrzebne łaski dla Anety i Roberta w 12. rocznicę ślubu oraz dla ich synów: Jakuba i Igora
- dz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla Martyny i Piotra Wąsowskich w 40. rocznicę urodzin
+ Zofię Kloch (1. r. śm.)

18:00

rez.

Poniedziałek 29 lipca 2024 

7:00

- w int. Parafian /z 28.07/

18:00

+ Zygmunta Przychodzenia (8. r. śm.) oraz zm. z rodz.

Wtorek 30 lipca 2024 

7:00

+ Waldemara Roszczynko (1. r. śm.)

18:00

+ Karola Pawłowskiego /od rodz. Tratkiewiczów/

Środa 31 lipca 2024 

7:00

+ Helenę Rusak /od rodz. Rybarczyków/

18:00

Czwartek 1 sierpnia 2024 

7:00

+ Mirosława, Jadwigę, Cecylię, Jana i Janusza Kowalczyków

18:00

+ Karola Pawłowskiego /od Przemysława Obarskiego z rodz./

Piątek 2 sierpnia 2024 

7:00

+ Jerzego Ładę

18:00

- o intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach i parafii

Sobota 3 sierpnia 2024 

7:00

- o potrzebne łaski i zdrowie dla żyjących członków Koła Żywego Różańca i ich rodzin oraz o łaskę nieba dla zmarłych

18:00

+ Marię, Danutę, Antoniego oraz zm. z rodz. Kosińskich i Bałakierów

Niedziela 4 sierpnia 2024 

8:00

- w int. Parafian

10:00

- dz. z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla Katarzyny i Michała oraz ich córki

11:30

zbiorowa:
- o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Danuty Kwiatkowskiej w 90. rocznicę urodzin
- o potrzebne łaski, opiekę MB, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Konrada w 36. rocznicę urodzin
+ Kazimierza Kasprzaka (m-c po pog.)
+ Józefa Wojciechowskiego (10. r. śm.) oraz rodziców i rodzeństwo
+ Jacka Wójcika (1. r. śm.)

18:00

+ Janinę Rutkowską (1. r. śm.)

Poniedziałek 5 sierpnia 2024 

7:00

+ Helenę Rusak /od rodz. Dźwigałowskich/

18:00

+ Helenę i Józefa Żydowiczów, córkę Czesławę, syna Longina oraz wnuki

Wtorek 6 sierpnia 2024 

7:00

+ Józefa Kozłowskiego /od brata Andrzeja z rodz./

18:00

- o błog. Boże, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Piotra w 55. rocznicę urodzin

Środa 7 sierpnia 2024 

7:00

+ Ryszarda Jastrzębskiego

18:00

Czwartek 8 sierpnia 2024 

7:00

+ dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

+ Bogusławę (4. r. śm.)

Piątek 9 sierpnia 2024 

7:00

+ Mariannę, Mieczysława i Tadeusza oraz zm. z rodz.

18:00

+ Witolda, Zofię i Wacława Grabarczyków, Zofię i Czesława Morzych oraz zm. z rodz.

Sobota 10 sierpnia 2024 

7:00

+ Sergiusza Pawłowskiego oraz zm. z rodz. Czopskich i Pawłowskich

18:00

- o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Huberta Stańczyka w 50. rocznicę urodzin

Niedziela 11 sierpnia 2024 

8:00

- w int. Parafian

10:00

+ Weronikę i Adama Wojtalów

11:30

zbiorowa:
+ Sebastiana Żaboklickiego, Halinę Wąsik, Czesławę Żaboklicką
+ Zenonę, Zbigniewa (20. r. śm.) oraz Tadeusza (37. r. śm.) Domańskich

18:00

+ Henrykę

Poniedziałek 12 sierpnia 2024 

7:00

- dz. z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla Oli w 5. rocznicę urodzin

18:00

rez.

Wtorek 13 sierpnia 2024 

7:00

rez.

18:00

- w int. wynagradzającej za grzechy z prośbą o potrzebne łaski za wstawiennictwem MB Fatimskiej

Środa 14 sierpnia 2024 

7:00

+ Helenę Rusak /od rodz. Balasów/

18:00

+ Stanisława Łoja (30. r. śm.)

+ zm. z rodz. Witkowskich, Germatów i Dziewońskich
+ Halinę

Czwartek 15 sierpnia 2024 

8:00

- w int. Parafian

10:00

+ Marię, Tadeusza, Barbarę i Marka Wronów

11:30

+ Wandę Zakrzewską

18:00

+ Damiana Derlickiego

Piątek 16 sierpnia 2024 

7:00

+ Józefa Kozłowskiego /od rodz. Kutermankiewiczów/

18:00

+ Hannę i Józefa

Sobota 17 sierpnia 2024 

7:00

+ Wiesława Olechwierowicza /od Adama z rodz./

18:00

+ Stanisławę i Michała Sieluków

Niedziela 18 sierpnia 2024 

8:00

- w int. Parafian

10:00

- dz. z prośbą o błog. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB dla Elżbiety i Stefana Żołądkiewiczów w 54. rocznicę ślubu oraz dla całej rodziny

11:30

zbiorowa:
- o błog. Boże, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę MB dla Joli i Michała w 10. rocznicę ślubu
+ Helenę Cygan (30. r. śm.)
+ Mirosławę (10. r. śm.), Jerzego, Marię, Władysława i zm. z rodz. Matulewiczów
+ Wiesława Piegata (m-c po pog.)

18:00

+ Jarosława Wójciuka