Intencje Mszalne

16/03/2019 - 01/09/2019

(stan na: 16/03/2019)

Sobota 16 marca 2019 

18:00

+ Jana Trzpila (25. r. śm.) i Wojciecha

Niedziela 17 marca 2019 II Niedziela Wielkiego Postu

7:00

+ Józefa i Wandę Szczypek oraz rodziców z obogja stron

8:30

+ Patryka Bogusza z racji imienin

10:00

+ Józefę, Leona i Andrzeja Dąbrowskich

11:30

+ Józefa i Leokadię Dąbrowskich

13:00

- za parafię
- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
+ Kazimierę (8. r. śm.) i Jerzego Marciniaków, Janinę i Tadeusza Kretów
+ Wojciecha Wrembla (m-c od pog.)
+ Mariannę i Władysława Badowskich, Jerzego Fibicha, Annę i Bolesława Kurków
+ Krystynę Zając (1. r. śm.)
+ Józefa i Stefanię, Alinę Naperty, Annę Bukowską

18:00

+ Alicję Gołucką (11. r. śm.) i zm. z rodz. Miszczuków

Poniedziałek 18 marca 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

7:00

+ Jerzego Wyszyńskiego

7:00

+ Krystynę Kazimieruk

18:00

+ Kazimierza Domagałę z racji imienin, Wiktorię Woźnicką (60. r. śm.) i Urszulę Jaster

Wtorek 19 marca 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

7:00

+ Krystynę, Józefa i Kazimierza

18:00

+ Helenę i Józefa Bujasów

Środa 20 marca 2019 

7:00

+ zm. rodziców i z rodz. Marczewskich

7:00

+ Bożenę Anczewską

18:00

+ Stanisława (3. r. śm.) i Jolantę Luty, rodziców Jana i Stefanię oraz zm. z rodz. Polejów

Czwartek 21 marca 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

7:00

+ dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

+ Józefę, Józefa, Mariannę i Ryszarda

18:00

+ Mirosława Śliżewskiego

Piątek 22 marca 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

+ Marię Snopek i zm. z rodz.

18:00

- dz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla rodzin Bryzków i Stańczyków

Sobota 23 marca 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

18:00

+ Barbarę Tryjarską (9. r. śm.)

18:00

+ Krzysztofa Słotwińskiego (2. r. śm.)

Niedziela 24 marca 2019 III Niedziela Wielkiego Postu

7:00

+ Edwarda i Danutę Wągrodzkich

8:30

+ Karola Świrydowicza i Aleksandra Jaworowskiego

10:00

+ Stanisława, Helenę, Stanisława, Piotra i Kazimierza Skoczków oraz za dusze czyśćcowe

10:00

+ Bożenę Anczewską

11:30

+ Janinę Smorzewską (6. r. śm.)

13:00

- za parafię
- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
- o błog. Boże dla Doroty, z okazji 20 urodzin, na dalsze lata życia
- dz. z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny z okazji imienin, o opiekę Bożej Opatrzności nad całą rodziną
- o zdrowie i błog. Boże dla Kasi Marcinkowskiej w 1. rocznicę urodzin oraz dla jej rodziców
+ Monikę i Zofię Stożek
+ Ryszarda Sarnowskiego (m-c od pog.)
+ Władysława Kucharskiego (14. r. śm.), Józefę, Józefa i zm. z rodz. Sępków; Genowefę i Henryka Skwarków; zm. z rodz. Kłyszejków, Sieptunowskich i Luterków

18:00

+ Annę i Józefa Wojtalów

Poniedziałek 25 marca 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

7:00

+ Mariannę i Władysława Gajdów

18:00

+ Wiktorię i Władysława oraz zm. z rodz. Miąskiewiczów

Wtorek 26 marca 2019 

7:00

+ Adelę, Józefa, zm. z rodz. Tomaszewskich i Kujdów, Zofię Nasiłowską

7:00

+ Bożenę Anczewską

18:00

+ Mariana Kornasa (1. r. śm.) oraz jego rodziców

Środa 27 marca 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

18:00

+ Ryszarda Szymańskiego i jego rodziców

Czwartek 28 marca 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

7:00

+ Irenę Progę (5. r. śm.)

18:00

+ Sabinę (11. r. śm.) i Stefana Błońskich; Romana, Rozalię i Waleriana Turemków; Annę, Andrzeja, Janusza i Janusza

Piątek 29 marca 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

- o intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach i parafii

Sobota 30 marca 2019 

7:00

+ Mariannę Lesisz

7:00

+ Bożenę Anczewską

18:00

rez.

Niedziela 31 marca 2019 IV Niedziela Wielkiego Postu

7:00

+ Bożenę Anczewską

8:30

+ Beniaminę, Antoniego, Witolda i Jerzego Łokuciewskich

10:00

rez.

11:30

+ Leszka (8. r. śm.) oraz Stafanię i Kazimierza Gryglasów

13:00

- za parafię
- Tadeusza i Jarosława Jóźwiaków
- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
+ Jerzego Barana (23. r. śm.), Irenę Bodzak (28. r. śm.) i zm. z ich rodz.
+ Alicję Cieplik (2. r. śm.)

18:00

+ Franciszkę (7. r. śm.), Jana i Andrzeja Parkotów

Poniedziałek 1 kwietnia 2019 

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

11:00

+ Mirosławę Żak (1. r. śm.)

18:00

+ Bożenę Anczewską

19:15

+ Zygmunta i zm. z rodz. Przychodzeniów, Czopskich i Romanowskich

Wtorek 2 kwietnia 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

8:30

10:00

rez.

11:00

+ Janinę i Mieczysława Świrskich oraz zm. rodziców

18:00

+ Roberta Lasiewicza (11. r. śm.)

19:15

+ Stefanię i Jana Nałęczów

Środa 3 kwietnia 2019 

7:00

+ Leokadię Błażejczyk (1. r. śm.)

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ Bożenę Anczewską

Czwartek 4 kwietnia 2019 

7:00

+ Władysława i zm. z rodz. Pawłowskich i Czopskich

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ Bożenę Anczewską

18:00

+ Krystynę

Piątek 5 kwietnia 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

+ Jadwigę Skarżyńską

Sobota 6 kwietnia 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

- o potrzebne łaski i zdrowie dla żyjących członków Koła Żywego Różańca i ich rodzin oraz o łaskę nieba dla zmarłych

Niedziela 7 kwietnia 2019 V Niedziela Wielkiego Postu

7:00

- ku czci Boga Ojca

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

8:30

+ Józefę, Franciszka i zm. z rodz. Sapiehów

10:00

rez.

11:30

- o błog. Boże i potrzebne łaski dla Marii i Andrzeja w 50. rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci z rodzinami

13:00

- za parafię
- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
- o pomyślne zdanie egzaminu Wojtka, Ani i Tomka
+ Henryka, Adama, Henrykę i zm. z rodz. Załęskich i Karkowskich
+ Genowefę Karczmarczyk (m-c od pog.)
+ Elżbietę Kilańską (m-c od pog.)
+ Irenę, Stanisława i Grzegorza Gasów
+ Sylwestra Korniluka (m-c od pog.)
+ Witolda Waldemara Kuszpita (m-c od pog.)
+ Lesława Cieplika i jego rodziców
+ Teresę Chełstowską-Czarnul (1. r. śm.)

18:00

+ Bożenę Anczewską

Poniedziałek 8 kwietnia 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

18:00

+ Łucję Wersocką-Such

18:00

+ Jadwigę Skarżyńską

Wtorek 9 kwietnia 2019 

7:00

+ ks. prof. Ryszarda Rumianka, który zginął w katastrofie smoleńskiej

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ Bożenę Anczewską

Środa 10 kwietnia 2019 

7:00

+ Jadwigę Kornas (16. r. śm.) oraz Jana i Mariana Kornasów

7:00

+ Bożenę Anczewską

18:00

rez.

18:00

+ Jadwigę Skarżyńską

Czwartek 11 kwietnia 2019 

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ Bożenę Anczewską

Piątek 12 kwietnia 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

- o błog. Boże dla Anny
+ zm. rodziców z rodz. Germatów i Witkowskich

Sobota 13 kwietnia 2019 

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ Bożenę Anczewską

18:00

+ Irenę (2. r. śm.) i Witolda (40. r. śm.) Kubiaków

Niedziela 14 kwietnia 2019 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

7:00

rez.

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

8:30

+ Andrzeja Łukaszewicza i Bronisławę Jaworowską

10:00

+ Janinę Gacką oraz rodziców i rodzeństwo

10:00

+ Bożenę Anczewską

11:30

- o błog. Boże dla Macieja z okazji 10. urodzin
+ Annę, Katarzynę, Joannę i zm. z rodz. Żurowskich i Szewczyków

13:00

- za parafię
- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
+ Halinę Iwonę Mikosę (zd. Kowalewska) (m-c od pog.)

18:00

+ Ryszarda, Stanisława i Helenę Wald

18:00

+ Józefa i Mariannę oraz zm. z rodz. Polańskich, Bosaków i Dąbrowskich

Poniedziałek 15 kwietnia 2019 

7:00

+ Bożenę Anczewską

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ Józefę Jarzynę (9 m-cy po śm.)

Wtorek 16 kwietnia 2019 

7:00

+ Martę Płochocką (10. r. śm.) i Adnrzeja Dąbrowskiego

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ Bożenę Anczewską

18:00

+ Andrzeja Wójciaka (3. r. śm.)

Środa 17 kwietnia 2019 

7:00

+ Tadeusza Żubera /od uczestników pogrzebu z Szumowa/

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

rez.

Czwartek 18 kwietnia 2019 

18:00

+ Agnieszkę, Bronisława, Genowefę, Wandę Szutowiczów, Jadwigę Paszkiewicz

18:00

rez.

18:00

+ Tadeusza Żubera /od rodz. Głębockich/

18:00

+ Jadwigę Skarżyńską

Piątek 19 kwietnia 2019 

8:00

GODZINA CZYTAŃ I JUTRZNIA

18:00

LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota 20 kwietnia 2019 

8:00

GODZINA CZYTAŃ I JUTRZNIA

21:00

rez.

21:00

+ Tadeusza Żubera

21:00

+ Krystynę, Józefa, Kazimierza

21:00

+ Jadwigę Skarżyńską

Niedziela 21 kwietnia 2019 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

6:00

- za parafię

8:30

rez.

10:00

+ Bronisławę i Tadeusza Cielniaków

11:30

+ Emilię Reszke

11:30

+ Jadwigę Skarżyńską

13:00

- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny

18:00

+ Helenę i Józefa oraz zm. z rodz. Chodorowskich

Poniedziałek 22 kwietnia 2019 

7:00

- dz.-błag. w 29. rocznicę ślubu Jacka i Danuty z prośbą o błog. Boże dla nich i ich dzieci

8:30

+ Jadwigę Skarżyńską

10:00

- o błog. Boże dla Jana Lesisza w dniu 18. urodzin

11:30

rez.

13:00

- za parafię
- w int. dzieci, które przyjmą chrzest
+ Juliana (23. r. śm.)

18:00

rez.

Wtorek 23 kwietnia 2019 

7:00

+ Wojciecha i Franciszkę Rybaczewskich, ich dzieci Stanisława, Janinę, Helenę i Mieczysława

7:00

+ Jerzego Starosza

18:00

+ Halinę i Jonalntę Falkowskie

18:00

+ Jadwigę Skarżyńską

Środa 24 kwietnia 2019 

7:00

+ Tadeusza Żubera /od uczestników pogrzebu z Szumowa/

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

rez.

Czwartek 25 kwietnia 2019 

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ Feliksę Burgs

18:00

- o dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Kasi na czas matury

Piątek 26 kwietnia 2019 

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

- o intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach i parafii

Sobota 27 kwietnia 2019 

7:00

+ Marię i Franciszka Suchów

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ ks. Henryka Chudka

Niedziela 28 kwietnia 2019 II Niedziela Wielkanocna

7:00

+ ks. Henryka Chudka

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

8:30

rez.

10:00

+ Irenę i Stanisława Zakrzewskich, Grażynę Przytułę, Wiesława Zakrzewskiego

11:30

+ Czesława, Janinę i Stanisława Dębków i zm. z rodz.

13:00

- za parafię
- o błog. Boże dla Joanny z okazji imienin
- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny

15:00

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

18:00

rez.

Poniedziałek 29 kwietnia 2019 

7:00

+ Zofię, Stanisławę, Kazimierę, Irenę, Janinę, Teresę, Mariannę, Władysława, Francisza i Stanisława

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ Janinę Burzyńską (2. r. śm.)

Wtorek 30 kwietnia 2019 

7:00

+ dusze w czyśćću cierpiące

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

+ Kazimierza Szymańskiego, Mariana i Franciszkę Kurdków

Środa 1 maja 2019 

7:00

+ Jadwigę Skarżyńską

18:00

- o błog. Boże dla Jacka na czas matury i wybór dobrej drogi

18:00

- o łaski Ducha Świętego w kolejną rocznicę ślubu Hanny i Witolda oraz Bartłomieja i Marty

Czwartek 2 maja 2019 

7:00

rez.

7:00

- o potrzebne łaski i opiekę MB na dalsze życie dla Piotra z okazji urodzin

18:00

rez.

Piątek 3 maja 2019 

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

8:30

rez.

10:00

rez.

11:30

rez.

18:00

+ Edwarda Domagałę, Staniława Woźnickiego z racji imienin

Sobota 4 maja 2019 

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

- o potrzebne łaski i zdrowie dla żyjących członków Koła Żywego Różańca i ich rodzin oraz o łaskę nieba dla zmarłych

18:00

- o błog. Boże dla Weroniki na czas matury oraz dla Anitki z okazji I Komunii św.

Niedziela 5 maja 2019 III Niedziela Wielkanocna

7:00

+ Jadwigę Królikowską (6. r. śm.)

8:30

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

10:00

+ Franciszkę i Zygmunta Hilsbergów

11:30

- dz. z prośbą o błog. Boże dla Krystyny i Witolda w 50. rocznicę ślubu

13:00

- za parafię
- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny

18:00

+ Monikę i Zofię Stożek, Zenobię Ciarę

Poniedziałek 6 maja 2019 

7:00

+ Tadeusza i Barbarę Żuberów

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Stanisława, Marię i Tadeusza Lisowskich

18:00

+ Karola i Helenę Koziołów

Wtorek 7 maja 2019 

7:00

- ku czci Boga Ojca

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Henryka Szkudlarka

Środa 8 maja 2019 

7:00

+ Stanisławę i Władysława Kącickich, Stanisława Rybackiego

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

rez.

18:00

rez.

Czwartek 9 maja 2019 

7:00

- o błog. Boże dla Jasia

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Stanisława Olczaka z racji imienin

Piątek 10 maja 2019 

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

+ Stanisława Glajzera

Sobota 11 maja 2019 

7:00

+ Zofię i Stanisława Rosłonów

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

rez.

Niedziela 12 maja 2019 IV Niedziela Wielkanocna

7:00

+ Józefę Jarzynę (10 m-cy po śm.)

8:30

+ Zofię i Stanisława Buczków, Andrzeja Dąborwskiego i zm. z rodz. Łuszczyńskich

10:00

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

11:30

+ Mikołaja Zienkiewicza (49. r. śm.)

13:00

- za parafię
- w int. dzieci, które przyjmą chrzest
- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
+ Stanisława Cygana (z racji imienin)

18:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

Poniedziałek 13 maja 2019 

7:00

- o zdrowie dla Zosi

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

rez.

Wtorek 14 maja 2019 

7:00

- o błog. Boże, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Marty

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Stanisława i zm. z rodz. Przychodzeniów, Czopskich i Romanowskich

Środa 15 maja 2019 

7:00

+ Zofię i Stanisława Rybackich

7:00

+ Zofię Kubicką (z okazji imienin)

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Zofię i Henryka Szutowiczów

Czwartek 16 maja 2019 

7:00

+ dusze w czyśćcu cierpiące

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Zofię i Feliksa, Genowefę, Stanisława i Piotra

Piątek 17 maja 2019 

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

- o błog. Boże dla Kamila z okazji urodzin

18:00

rez.

Sobota 18 maja 2019 

7:00

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Stanisława Wilka (19. r. śm.), Mariannę i Stanisława Bigajów (r. śm.)

Niedziela 19 maja 2019 V Niedziela Wielkanocna

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

8:30

- o potrzebne łaski i błog. Boże dla Elżbiety z okazji urodzin i dla całej rodziny

10:00

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

11:30

+ rodziców: Barbarę i Marka Wronów

13:00

- za parafię
- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny

18:00

rez.

Poniedziałek 20 maja 2019 

7:00

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Tadeusza Żubera /od rodz. Bończyków/

Wtorek 21 maja 2019 

7:00

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

rez.

Środa 22 maja 2019 

7:00

- o błog. Boże i opiekę MB dla Maksymiliana w dniu 5. urodzin

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Sylwestra Korniluka

Czwartek 23 maja 2019 

7:00

+ Annę i Krystynę

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

rez.

Piątek 24 maja 2019 

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

+ Wandę i Jerzego Tatarskich, Agatę i Jana Podgórskich

18:00

- o potrzebne łaski dla rodziny Zakrzewskich
+ Teofilę oraz zm. z rodz. Zakrzewskich

Sobota 25 maja 2019 

7:00

rez.

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Janinę Świerk i zm. z rodz.

Niedziela 26 maja 2019 VI Niedziela Wielkanocna

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

8:30

+ Stanisława Glajzera (94. r. ur.)

10:00

+ Józefę(31. r. śm.) i Feliksa (20. r. śm.) Klepackich

11:30

+ Emilię Reszke

13:00

- za parafię
- o łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny

18:00

+ Stanisławę (10. r. śm.)

Poniedziałek 27 maja 2019 

7:00

+ zm. z rodz. Muzykiewiczów

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

rez.

Wtorek 28 maja 2019 

7:00

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

rez.

Środa 29 maja 2019 

7:00

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

- o błog. Boże dla Floriana z okazji 3. urodzin

Czwartek 30 maja 2019 

7:00

rez.

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

18:00

+ Aleksandra Basaja (3. r. śm.)

Piątek 31 maja 2019 

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

- o intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach i parafii

Sobota 1 czerwca 2019 

7:00

+ Waldemarę Kossak-Chodnicką

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Bolesława Bieńko (47. r. śm.)

18:00

- o potrzebne łaski i zdrowie dla żyjących członków Koła Żywego Różańca i ich rodzin oraz o łaskę nieba dla zmarłych

Niedziela 2 czerwca 2019 Wniebowstąpienie Pańskie

7:00

+ Włodzimierza Baszkowskiego (16. r. śm.), jego rodziców i braci

8:30

+ Ireneusza Wierzbickiego

10:00

rez.

11:30

rez.

13:00

- za parafię

18:00

rez.

Poniedziałek 3 czerwca 2019 

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

- o błog. Boże i potrzebne łaski dla Klary Naweckiej w 6. rocznicę urodzin

Wtorek 4 czerwca 2019 

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Teresę Żyrosz, Magdalenę Dąbrowską-Jakocz, Stanisławę Bosak

Środa 5 czerwca 2019 

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Zygmunta Sztejnke

Czwartek 6 czerwca 2019 

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

rez.

Piątek 7 czerwca 2019 

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

- ku czci Boga Ojca

Sobota 8 czerwca 2019 

7:00

18:00

- o błog. Boże dla Doroty i Marcina w 20. rocznicę ślubu

18:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

Niedziela 9 czerwca 2019 Zesłanie Ducha Świętego

7:00

+ Ludwikę Piotrowską, Zenona Pajdę, Elżbietę Witkowską i Irenę Bassak

8:30

- o wiarę i potrzebne łaski dla chrześniaków Małogrzaty, Piotra, Agnieszki, Pawła, Mirosławy i Jerzego

10:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

11:30

+ Antoniego Śnieżyńskiego z okazji imienin

13:00

- za parafię
- o błog. Boże i potrzebne łaski dla Anny i Jana w 25. rocznicę ślubu

18:00

Poniedziałek 10 czerwca 2019 

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Józefę, Ignacego i Czesława Grzybów

18:00

Wtorek 11 czerwca 2019 

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Józefę Jarzynę (11 m-cy po śm.)

Środa 12 czerwca 2019 

7:00

+ Jerzego Fibicha (15. r. śm.), Halinę i Zbigniewa Krulewiczów, Edwarda Ożarka

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

rez.

Czwartek 13 czerwca 2019 

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Wandę i Jerzego Wyszyńskich i zm. z ich rodz.

Piątek 14 czerwca 2019 

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

+ Marię, Mieczysława, Albinę i Czesława Wrzosków

Sobota 15 czerwca 2019 

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Jerzego Starosza (8. r. śm.)

Niedziela 16 czerwca 2019 Niedziela Trójcy Przenajświętszej

7:00

+ Alinę Popiołek i Alinę Szewczyk

8:30

+ Ireneusza Wierzbickiego

10:00

+ Stefana (1. r. śm.) oraz rodziców

11:30

- dz. z prośbą o błog. Boże dla rodziny Żurowskich

13:00

- za parafię

18:00

+ Antoniego, Annę, Janinę i Zdzisława Klagów

Poniedziałek 17 czerwca 2019 

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Janinę Kociszewską (5. r. śm.)

Wtorek 18 czerwca 2019 

7:00

- o błog. Boże i opiekę MB dla Aleksandry w dniu urodzin

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

- dz. z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla Anny i Kamila w 8. rocznicę ślubu

Środa 19 czerwca 2019 

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Bogusława Burzyńskiego (25. r. śm.)

Czwartek 20 czerwca 2019 

7:00

rez.

8:30

+ Ireneusza Wierzbickiego

10:00

- za parafię

18:00

+ Jana Trzpila (2. r. śm.), syna Wojciecha oraz zm. rodziców z rodz. Trzpilów, Wardaków; Janinę Wróbel

Piątek 21 czerwca 2019 

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

- o intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach i parafii

Sobota 22 czerwca 2019 

7:00

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Kazimierza Domagałę (10. r. śm.) i Jana Domagałę z racji imienin

Niedziela 23 czerwca 2019 XII Niedziela Zwykła

7:00

+ Andrzeja Ładniaka (10. r. śm.)

8:30

+ Ireneusza Wierzbickiego

10:00

rez.

11:30

rez.

13:00

- za parafię
- o błog. Boże dla Agnieszki i Marka w 25. rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci: Karoliny i Klaudii
+ Walerię Gregorkiewicz
+ Janinę, Bronisława, Alicję, Julię, Elżbietę, Krzysztofa Ganczewskich; Wandę Lipę i Janinę Kowalską

18:00

rez.

Poniedziałek 24 czerwca 2019 

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Janinę i Jana Kowalskich

Wtorek 25 czerwca 2019 

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Janinę i Teofila Świtajów, zm. z rodz. Urbanowiczów i Świtajów

Środa 26 czerwca 2019 

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Stanisławę i Władysława Kącickich

Czwartek 27 czerwca 2019 

7:00

+ Władysława Jarzynę z okazji imienin

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

+ Ireneusza Kapelewskiego; Leokadię, Wacława, Marię, Agnieszkę, Ryszarda Tobiaszów; Stefana Niewczasa; Danutę Ciastko

Piątek 28 czerwca 2019 

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

- za parafię

18:00

rez.

18:00

+ Stanisława Czopskiego i zm. z rodz.

Sobota 29 czerwca 2019 

7:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

18:00

rez.

Niedziela 30 czerwca 2019 XIII Niedziela Zwykła

7:00

8:30

- o błog. Boże i potrzebne łaski dla o. Władysława Świątka, werbisty

10:00

+ Ireneusza Wierzbickiego

11:30

rez.

13:00

- za parafię

18:00

+ Helenę, Władyława i Adama Skuzów

Poniedziałek 1 lipca 2019 

7:00

+ Halinę

18:00

+ Halinę Mietnicką, Bohdana i Zofię

Wtorek 2 lipca 2019 

7:00

18:00

- o błog. Boże i potrzebne łaski dla Gabrieli i Kondrada Grochowskich w 5. rocznicę ślubu

Środa 3 lipca 2019 

7:00

18:00

rez.

Czwartek 4 lipca 2019 

7:00

18:00

+ Adama Kazimierskiego (8. r. śm.)

Piątek 5 lipca 2019 

7:00

18:00

+ Wojciecha Trzpila (3. r. śm.)

Sobota 6 lipca 2019 

7:00

18:00

rez.

Niedziela 7 lipca 2019 XIV Niedziela Zwykła

7:00

- ku czci Boga Ojca

8:30

+ Cecylię (4. r. śm.)

10:00

+ Zinajdę, Adama i Wiktora Strawskich

11:30

- za parafię

18:00

rez.

Poniedziałek 8 lipca 2019 

7:00

+ Stanisławę Garczewską (r. śm.)

18:00

rez.

Wtorek 9 lipca 2019 

7:00

+ Halinę i Sylwiusza

18:00

Środa 10 lipca 2019 

7:00

+ Fatimę Husain

18:00

rez.

Czwartek 11 lipca 2019 

7:00

+ Józefę Jarzynę (1. r. śm.)

18:00

+ Adama Piórkowskiego (10. r. śm.), Stanisławę i Bolesława Wójcików, Stefanię i Bolesława Kobylińskich

Piątek 12 lipca 2019 

7:00

+ Pelagię, Stanisława, Katarzynę oraz zm. z rodz. Czopskich i Taborów

18:00

+ Marcina Grodeckiego, Filomenę Kowalczyk

Sobota 13 lipca 2019 

7:00

+ Pelagię i zm. z rodz. Czopskich i Pawłowskich

18:00

Niedziela 14 lipca 2019 XV Niedziela Zwykła

7:00

8:30

+ Mariana Sapiehę

10:00

+ Stanisława Olczaka (18. r. śm.) i jego rodziców

11:30

- za parafię
+ Stanisława Cygana (27. r. śm.)
+ Janinę Michałowską (2. r. śm.)

18:00

- o błog. Boże dla Marii i Stanisława w 55. rocznicę ślubu

Poniedziałek 15 lipca 2019 

7:00

18:00

+ Zofię (10. r. śm.) i Stanisława (35. r. śm.) Jędrzejewskich

Wtorek 16 lipca 2019 

7:00

18:00

Środa 17 lipca 2019 

7:00

18:00

rez.

Czwartek 18 lipca 2019 

7:00

18:00

rez.

Piątek 19 lipca 2019 

7:00

18:00

Sobota 20 lipca 2019 

7:00

18:00

Niedziela 21 lipca 2019 XVI Niedziela Zwykła

7:00

8:30

rez.

10:00

rez.

11:30

- za parafię
+ Bolesława Polaka, brata Stefana, rodziców Mariannę i Franciszka
+ Leokadię i Czesława Łysiaków

18:00

rez.

Poniedziałek 22 lipca 2019 

7:00

18:00

Wtorek 23 lipca 2019 

7:00

18:00

Środa 24 lipca 2019 

7:00

18:00

Czwartek 25 lipca 2019 

7:00

- o błog. Boże, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Anny

18:00

+ Mariana Germatę

Piątek 26 lipca 2019 

7:00

- dz. z prośbą o miłosierdzie i błog. Boże dla Marii i Wiesława w 60. rocznicę ślubu oraz dla całej rodziny

18:00

rez.

Sobota 27 lipca 2019 

7:00

18:00

+ Władysławę i Aleksandra Farynów (7. r. śm.)

Niedziela 28 lipca 2019 XVII Niedziela Zwykła

7:00

8:30

rez.

10:00

+ Filomenę Dmowską (29. r. śm.) oraz rodziców

11:30

- za parafię

18:00

- o błog. Boże dla Anety i Roberta w rocznicę ślubu oraz dla ich synów Jakuba i Igora

Poniedziałek 29 lipca 2019 

7:00

+ Leokadię i Franciszka Łasaków oraz Halinę i Kazimierza Figurów

18:00

+ Katarzynę, Stefana, Czesławę, Renatę oraz zm. z rodz. Taborów i Czopskich

Wtorek 30 lipca 2019 

7:00

18:00

Środa 31 lipca 2019 

7:00

+ Stanisława Czupryna (24. r. śm.)

18:00

- o błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Aliny w 83. rocznicę urodzin

Czwartek 1 sierpnia 2019 

7:00

- o błog. Boże dla Barbary Żakowskiej z okazji 90. urodzin

18:00

Piątek 2 sierpnia 2019 

7:00

18:00

Sobota 3 sierpnia 2019 

7:00

18:00

rez.

Niedziela 4 sierpnia 2019 XVIII Niedziela Zwykła

7:00

8:30

10:00

+ Emilię Bacię (3. r. śm.)

11:30

- za parafię

18:00

Poniedziałek 5 sierpnia 2019 

7:00

18:00

Wtorek 6 sierpnia 2019 

7:00

18:00

Środa 7 sierpnia 2019 

7:00

- ku czci Boga Ojca

18:00

+ Ryszarda Jastrzębskiego

Czwartek 8 sierpnia 2019 

7:00

18:00

rez.

Piątek 9 sierpnia 2019 

7:00

rez.

18:00

Sobota 10 sierpnia 2019 

7:00

18:00

+ zm. z rodz. Germatów, Witkowskich i Dziewońskich

Niedziela 11 sierpnia 2019 XIX Niedziela Zwykła

7:00

8:30

+ Jadwigę i Bolesława Królaków, Józefa Rusznicę

10:00

+ Sergiusza Pawłowskiego i zm. z rodz.

11:30

- za parafię

18:00

Poniedziałek 12 sierpnia 2019 

7:00

18:00

Wtorek 13 sierpnia 2019 

7:00

18:00

+ Hannę i Józefa

Środa 14 sierpnia 2019 

7:00

18:00

rez.

Czwartek 15 sierpnia 2019 

7:00

+ Marię i Tadeusza, Marka i Barbarę

8:30

rez.

10:00

rez.

11:30

- za parafię

18:00

- dz. z prośba o błog. Boże dla Marii Dąbrowskiej z okazji imienin i 97. urodzin

Piątek 16 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

Sobota 17 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

+ Michała i Stanisławę Sieluków

Niedziela 18 sierpnia 2019 XX Niedziela Zwykła

7:00

8:30

+ Romana Kurka

10:00

+ Weronikę i Adama Wojtalów

11:30

- za parafię
+ Helenę Cygan (25. r. śm.)

18:00

+ Henryka, Czesława, Mieczysława Płużniewskich, Jadwigę i Mieczysława Grochowskich

Poniedziałek 19 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

+ Bolesława Bieńko

Wtorek 20 sierpnia 2019 

7:00

18:00

+ Romana Kurka

Środa 21 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

rez.

Czwartek 22 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

Piątek 23 sierpnia 2019 

7:00

18:00

+ Romana Kurka

Sobota 24 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

Niedziela 25 sierpnia 2019 XXI Niedziela Zwykła

7:00

8:30

+ Romana Kurka

10:00

+ Jadwigę i Michała Kazimierskich oraz Aldonę i Józefa Malców

11:30

- za parafię

18:00

+ Jana Zająca (30. r. śm.), Wiktorię i Wiktora Zaksów oraz Michała Babarowskiego

Poniedziałek 26 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

Wtorek 27 sierpnia 2019 

7:00

18:00

+ Romana Kurka

Środa 28 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

- o błog. Boże dla Hani z okazji 10. urodzin

Czwartek 29 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

Piątek 30 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

rez.

Sobota 31 sierpnia 2019 

7:00

+ Romana Kurka

18:00

rez.

Niedziela 1 września 2019 XXII Niedziela Zwykła

7:00

+ Władysława Sucha, Józefę Zduńczyk i Annę Łaszczyk

8:30

rez.

10:00

+ Romana Kurka

11:30

+ Monikę Stożek

13:00

- za parafię
+ Bronisława, Janinę, Alicję, Elżbietę, Teresę i Krzysztofa Ganczewskich; Bronisława Zielińskiego i Stanisława Rzewuskiego

18:00

+ Bogumiłę, Stanisława, Stefana Żochowskich, Sabinę i Jana Myszków


 

Intencje Mszalne

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Papieska intencja apostolstwa modlitwy - marzec 2019

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Liturgia na dziś

Logowanie