Intencje Mszalne

16/11/2019 - 15/12/2019

(stan na: 16/11/2019)

Sobota 16 listopada 2019 

18:00

+ Ryszarda Gregorkiewicza (18. r. śm.)

Niedziela 17 listopada 2019 XXXIII Niedziela Zwykła

7:00

- o błog. Boże dla Blanki, Bernarda, Urszuli, Pawła i Hanny

8:30

+ Leonię i Jana Drzewoskich

10:00

- o wiarę i dary Ducha Świętego dla Krzysztofa i Tomasza oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

11:30

- o błog. Boże dla Agnieszki w 30. rocznicę urodzin i Dawida w 12. rocznicę urodzin oraz całej rodziny

13:00

- za prafię
- o potrzebne łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
+ Marię Celińską (16. r. śm.)

18:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

Poniedziałek 18 listopada 2019 

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

7:00

- o błog. Boże dla rodz. Jeżów

18:00

- o łaskę pocieszenia w smutku dla Małgorzaty i jej dzieci
+ Krzysztofa Hejwowskiego

Wtorek 19 listopada 2019 

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

7:00

+ Małgorzatę Zychorę-Lipkę (1. r. śm.)

7:00

+ Józefa

18:00

+ Janusza Janeckiego (11. r. śm.)

Środa 20 listopada 2019 

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

7:00

+ zm. z rodz. Malczewskich, Laumanów i Banasiów

18:00

- dz.-błag. w 59. rocznicę ślubu Eugenii i Karola

Czwartek 21 listopada 2019 

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

7:00

18:00

+ Martę, Mariana i Jana Kryszkiewiczów

Piątek 22 listopada 2019 

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

+ Andrzeja Markiewicza

Sobota 23 listopada 2019 

7:00

+ Marię, Stanisława, Franciszka, Zofię, Antoniego oraz zm. z rodz. Taborów i Czopskich

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

18:00

+ Leszka Dymińskiego (19. r. śm.)

Niedziela 24 listopada 2019 XXXIV Niedziela Zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7:00

+ Władysława

8:30

+ Tadeusza Białasa (1. r. śm.)

10:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

11:30

+ Czesława (25. r. śm.), Mariannę, Władysława, Jana, Stefanię, Józefa, Stanisławę, Jana, zm. z rodz. Szostaków, Ryfków, Piętków
+ Helenę Kowalczyk

13:00

- za parafię
- w int. dzieci, które przyjmą chrzest
- o potrzebne łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
- o błog. Boże dla Małgorzaty w 18. rocznicę urodzin oraz dla Anny w rocznicę urodzin
+ zm. z rodz. Stępczyńskich, Kaniewskich
+ ks. Stefana Niedzielaka
+ Zenobię Pieńkowską (m-c od pog.)
+ Grzegorza Dobrańskiego (m-c od pog.)

18:00

+ Eulalię (10. r. śm.) i Czesława (52. r. śm.) Błaszczyków

Poniedziałek 25 listopada 2019 

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

7:00

7:00

18:00

- o potrzebne łaski dla Lesława

Wtorek 26 listopada 2019 

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

7:00

+ Romualda Rekosza (1. r. śm.)

18:00

+ Romana Paciorka (22. r. śm.), jego rodziców i Mariana Kornasa

Środa 27 listopada 2019 

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

7:00

7:00

18:00

+ Mieczysławę i Kazimierza Kosiorków

Czwartek 28 listopada 2019 

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

7:00

7:00

18:00

+ Adama Rudowskiego

Piątek 29 listopada 2019 

7:00

- o błog. Boże dla Jacka z okazji urodzin

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

- o intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach, parafii i Ojczyźnie

18:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

Sobota 30 listopada 2019 

7:00

+ Tadeusza Kubickiego (33. r. śm.)

7:00

+ Mirosława Śliżewskiego /greg./

18:00

+ Tadeusza Kubickiego (23. r. śm.) i zm. z rodz. Kubickich

Niedziela 1 grudnia 2019 I Niedziela Adwentu

7:00

- o nawrócenie grzeszników

8:30

- o potrzebne łaski dla dzieci z duchowej adopcji oraz dla ich rodziców

10:00

+ Elżbietę Polkowską (r. śm.)

11:30

+ rodziców, teściów, dziadków i rodzeństwo
- o łaskę wybaczenia winowajcom

13:00

- za parafię
- o potrzebne łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
+ Renatę Cholewę i Jana Cholewę (8. r. śm.), Jana Rybitwę (12. r. śm.)
+ Marię Miścicką
+ Wandę (1. r. śm.), Piotra (5. r. śm.) i Martę (22. r. śm.) Epelbaumów

18:00

+ bpa Tadeusza Płoskiego

Poniedziałek 2 grudnia 2019 

6:45

+ Wojciecha Składanka (20. r. śm.)

6:45

18:00

Wtorek 3 grudnia 2019 

6:45

6:45

18:00

+ Czesława Łysika, Zdzisława Kazaneckiego i zm. z rodz. Witanów

Środa 4 grudnia 2019 

6:45

rez.

6:45

18:00

+ Barbarę Tryjarską

Czwartek 5 grudnia 2019 

6:45

6:45

18:00

Piątek 6 grudnia 2019 

6:45

6:45

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

+ Marcina Grodeckiego

Sobota 7 grudnia 2019 

6:45

- ku czci Boga Ojca

6:45

+ Stanisławę i Piotra

6:45

18:00

18:00

- o potrzebne łaski i zdrowie dla żyjących członków Koła Żywego Różańca i ich rodzin oraz o łaskę nieba dla zmarłych

Niedziela 8 grudnia 2019 II Niedziela Adwentu

7:00

+ Waldemara Kuszpita

8:30

+ Mariana Sapiegę z racji imienin

10:00

+ Leokadię i Józefa Dąbrowskich, Barbarę Łuszczyńską, Barbarę Bogusz

11:30

+ Jolantę Lach (2. r. śm.), Genowefę i Stanisława Chojeckich

13:00

- za parafię
- w int. dzieci, które przyjmą chrzest
- o potrzebne łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
+ Franciszkę i Juliana Madyńskich
+ Edwarda Markowskiego (21. r. śm.)

18:00

+ s. Cecylię, karmelitankę

Poniedziałek 9 grudnia 2019 

7:00

9:00

11:00

16:00

18:00

Wtorek 10 grudnia 2019 

6:45

+ Władysławę Gdaczyńską (9. r. śm.), jej rodziców i dziadków
+ Kazimierza

9:00

11:00

16:00

18:00

Środa 11 grudnia 2019 

6:45

+ Halinę i Sylwiusza

18:00

rez.

Czwartek 12 grudnia 2019 

6:45

18:00

rez.

Piątek 13 grudnia 2019 

6:45

15:00

+ polecanych w wypominkach rocznych

18:00

Sobota 14 grudnia 2019 

6:45

18:00

+ Mieczysława Wajgolda (10. r. śm.) i rodziców

Niedziela 15 grudnia 2019 III Niedziela Adwentu

7:00

8:30

10:00

+ Stanisława (75. r. śm.) Woźnickiego i Wiktorię Woźnicką z racji imienin

11:30

+ rodziców Barbarę i Marka Wronów

13:00

- za parafię
- o potrzebne łaski dla Antka, jego rodziców i rodziny
+ Wiesława Michałowskiego (3. r. śm.)
+ Zofię Przybysiak (m-c od pog.)

18:00

+ Bolesława Kowalczyka


 

Intencje Mszalne

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Papieska intencja apostolstwa modlitwy - listopad 2019

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Liturgia na dziś

Logowanie