Wspólnoty

Co można zrobić?

  • jesteś lekarzem, psychologiem, prawnikiem, potrafisz słuchać innych - zostań wolontariuszem, możesz służyć radą podczas dyżurów
  • jesteś uczniem lub studentem - możesz pomóc dzieciom mającym trudności w nauce
  • masz ubrania nowe lub używane, w dobrym stanie, przynieś do punktu wydawania ubrań, czynnego pod dzwonnicą w każdą sobotę
  • masz meble, sprzęt AGD, wyposażenie mieszkania, sprzęt elektroniczny, posiadasz samochód z przyczepą - wystarczy wziąć formularz dostępny w przedsionkach kościoła, wypełnić go i wrzucić do skrzynki, znajdującej się na drzwiach wejściowych do Księgarenki
  • wiesz o kimś, kto potrzebuje pomocy duchowej lub materialnej – zgłoś to do nas

W każdą 3. niedzielę miesiąca możesz wesprzeć działania naszego koła jałmużną - bądź hojny!

„Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania” Statut PZC

Caritas znaczy miłość

W naszej parafii od wielu lat działa Zespół Caritas. Jego zadaniem jest organizowanie pomocy duchowej i materialnej dla potrzebujących parafian i uczestniczenie w akcjach ogólnopolskich w ramach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Parafialny Zespół Caritas (PZC) liczy 10 członków i 10 wolontariuszy. Przewodniczącym Zespołu jest Ksiądz Proboszcz. Organizacją bieżącej działalności Zespołu kieruje 3-osobowy zarząd. W skład którego wchodzą Prezes, Skarbnik i Sekretarz. Wszystkie funkcje sprawowane są społecznie.

PZC ma pod opieką 30 rodzin, w tym czterdzieścioro dzieci. Są to rodziny w trudnej sytuacji finansowej, samotne matki, osoby starsze i samotne, przewlekle chorzy, bezrobotni. Formy pomocy są zróżnicowane. W zależności od potrzeb podopiecznych, polegają na przygotowaniu do sakramentów świętych, ułatwianiu udziału we Mszy świętej, pomocy dzieciom w nauce, organizowaniu pomocy prawnej i medycznej, ułatwianiu kontaktów z urzędami, poszukiwaniu pracy, udzielaniu zapomóg finansowych, zakupie produktów spożywczych, opału, lekarstw. Caritas prowadzi również punkt wydawania używanej odzieży.

Formacja

Członkowie i wolontariusze Caritas uczestniczą w formacji duchowej organizowanej w parafii i w diecezji, uczestniczą w comiesięcznych mszach świętych i w spotkaniach formacyjnych, a także w rekolekcjach i pielgrzymkach diecezjalnych.

Zarząd w kadencji 2014-2017

Przewodniczący PZC ksiądz Proboszcz Wiesław KAZIMIERUK

Zarząd: Anna KOŁAKOWSKA, Barbara KRÓL, Elżbieta GÓRA

Wspólnota, działająca w naszej parafii, powstała z inicjatywy ks. proboszcza Wiesława Kazimieruka, po rekolekcjach REO, które odbyły się wiosną 2014 roku. W skład naszej grupy wchodzi obecnie ok. 25 osób w różnym wieku. Spotykamy się regularnie we wtorki o godzinie 19 w domu parafialnym. Opiekunem naszej wspólnoty jest ks. Przemysław Skąpski ISChP, a liderem – Marek Radzki.

Wspólnota jest dla nas miejscem spotkania żywego Boga. Na początku każdego spotkania przyzywamy Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca na Słowo Boże, uzdalniał nas do jego przyjęcia, do modlitwy, do doświadczania Boga w swoim życiu.

Zapraszamy Cię we wtorki o 19 do domu parafialnego na wspólną modlitwę, uwielbianie Pana i rozważanie Słowa Bożego.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM W KAŻDY WTOREK O GODZINIE 19.00 - SPOTKANIA OTWARTE

ADORACJA PANA JEZUSA - W KAŻDY PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ 

 

Marek. W domu mąż, ojciec i dziadek. W życiu entuzjasta narciarstwa i muzyki.

20 lat temu Bóg przemienił moje życie, można by powiedzieć, narodziłem się na nowe. Dziś wiem, że Jezus walczył o mnie przez ponad 40 lat. Choć wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej to Bóg zajmował jedno z ostatnich miejsc w naszym domu. Kiedyś usłyszałem ciekawe określenie, wiara porcelanowa. To tak jak zastawy porcelanowe wyjmowane z kredensu kilka razy do roku z okazji świąt i uroczystości. W Kościele bywałem okazjonalnie najczęściej na ślubach i pogrzebach. Choć powodziło mi
się całkiem nieźle, dom, rodzina, niezłe zarobki, firma, ale czegoś mi brakowało, do tego doszła choroba.

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Liturgia na dziś