Wspólnoty

Co można zrobić?

  • jesteś lekarzem, psychologiem, prawnikiem, potrafisz słuchać innych - zostań wolontariuszem, możesz służyć radą podczas dyżurów
  • jesteś uczniem lub studentem - możesz pomóc dzieciom mającym trudności w nauce
  • masz ubrania nowe lub używane, w dobrym stanie, przynieś do punktu wydawania ubrań, czynnego pod dzwonnicą w każdą sobotę
  • masz meble, sprzęt AGD, wyposażenie mieszkania, sprzęt elektroniczny, posiadasz samochód z przyczepą - wystarczy wziąć formularz dostępny w przedsionkach kościoła, wypełnić go i wrzucić do skrzynki, znajdującej się na drzwiach wejściowych do Księgarenki
  • wiesz o kimś, kto potrzebuje pomocy duchowej lub materialnej – zgłoś to do nas

W każdą 3. niedzielę miesiąca możesz wesprzeć działania naszego koła jałmużną - bądź hojny!

„Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania” Statut PZC

Caritas znaczy miłość

W naszej parafii od wielu lat działa Zespół Caritas. Jego zadaniem jest organizowanie pomocy duchowej i materialnej dla potrzebujących parafian i uczestniczenie w akcjach ogólnopolskich w ramach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Parafialny Zespół Caritas (PZC) liczy 10 członków i 10 wolontariuszy. Przewodniczącym Zespołu jest Ksiądz Proboszcz. Organizacją bieżącej działalności Zespołu kieruje 3-osobowy zarząd. W skład którego wchodzą Prezes, Skarbnik i Sekretarz. Wszystkie funkcje sprawowane są społecznie.

PZC ma pod opieką 30 rodzin, w tym czterdzieścioro dzieci. Są to rodziny w trudnej sytuacji finansowej, samotne matki, osoby starsze i samotne, przewlekle chorzy, bezrobotni. Formy pomocy są zróżnicowane. W zależności od potrzeb podopiecznych, polegają na przygotowaniu do sakramentów świętych, ułatwianiu udziału we Mszy świętej, pomocy dzieciom w nauce, organizowaniu pomocy prawnej i medycznej, ułatwianiu kontaktów z urzędami, poszukiwaniu pracy, udzielaniu zapomóg finansowych, zakupie produktów spożywczych, opału, lekarstw. Caritas prowadzi również punkt wydawania używanej odzieży.

Formacja

Członkowie i wolontariusze Caritas uczestniczą w formacji duchowej organizowanej w parafii i w diecezji, uczestniczą w comiesięcznych mszach świętych i w spotkaniach formacyjnych, a także w rekolekcjach i pielgrzymkach diecezjalnych.

Zarząd w kadencji 2014-2017

Przewodniczący PZC ksiądz Proboszcz Wiesław KAZIMIERUK

Zarząd: Anna KOŁAKOWSKA, Barbara KRÓL, Elżbieta GÓRA

Uczymy się

Jesteśmy grupą rodzin katolickich, które chcą uczyć się, jak być lepszym małżeństwem i rodziną, jak odkrywać siłę sakramentu małżeństwa i Boski plan dla nas. Ponieważ życie nie jest proste i doświadczamy wielu trudności, także grzechów, potrzebujemy Bożej łaski, pomocy „z góry”, aby nie poddawać się, ale odkrywać to, co ważne i piękne w rodzinie, w życiu. Dlatego zwracamy się do Boga i uczymy się zapraszać Go do naszych domów, do naszego życia. Domowy Kościół pomaga nam w tym wszystkim przez wzajemne mobilizowanie się do pracy na sobą, a przede wszystkim – poprzez pogłębianie naszych relacji w rodzinie i z Bogiem.


Dobre relacje

Dzięki wypracowanym przez Domowy Kościół narzędziom uczymy się modlitwy, zarówno tej osobistej, jak i z małżonkiem oraz dziećmi. To tutaj dowiadujemy się, jak pogłębiać więź z Bogiem i ze swoim małżonkiem, np. poprzez znalezienie czasu na randki czy modlitwę w rodzinie. Domowy Kościół organizuje weekendowe i wakacyjne rekolekcyjne wyjazdy całych rodzin z opieką dla dzieci. To czas na wymianę doświadczeń, wspólną modlitwę i zabawę oraz czas odpoczynku z rodziną.


Dlaczego warto?

Nie wiemy czy Domowy Kościół jest dla Ciebie, dla Was. Faktem jest, że dla wielu par stał się – dosłownie – miejscem nowego życia, nierzadko wsparcia w życiowych kryzysach, a niekiedy po prostu miejscem odnalezienia swojej drogi do Boga i zawarcia nowych przyjaźni. Wielu pomógł we właściwy sposób łączyć aktywność zawodową z życiem rodzinnym i religijnym. Słowem – pomógł uporządkować priorytety i w konsekwencji życie. Dla naszych dzieci stał się miejscem alternatywnego dobrego środowiska rówieśniczego.


Spotkania

Co miesiąc spotykamy się w grupie 4-7 małżeństw. Spotkanie prowadzi para animatorska i obecny jest ksiądz. Podczas tych spotkań mamy okazję do dzielenia się doświadczeniem swojego życia, trudami wychowawczymi oraz życiem duchowym. Jest to czas, w którym możemy otrzymać wsparcie i zrozumienie, a także inspirację do dalszej pracy, życia, wzrostu.


Co dalej?

Jeśli jesteście jako małżonkowie sakramentalni zainteresowani Domowym Kościołem (gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie) i rozważacie możliwość przystąpienia do niego, prosimy o kontakt http://wpraga.oaza.pl/rejon-falenica. Pierwsze spotkania do niczego nie zobowiązują.
Sprawdźcie nas 🙂

Wspólnota, działająca w naszej parafii, powstała z inicjatywy ks. proboszcza Wiesława Kazimieruka, po rekolekcjach REO, które odbyły się wiosną 2014 roku. W skład naszej grupy wchodzi obecnie ok. 25 osób w różnym wieku. Spotykamy się regularnie we wtorki o godzinie 19 w domu parafialnym. Opiekunem naszej wspólnoty jest ks. Przemysław Skąpski ISChP, a liderem – Marek Radzki.

Wspólnota jest dla nas miejscem spotkania żywego Boga. Na początku każdego spotkania przyzywamy Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca na Słowo Boże, uzdalniał nas do jego przyjęcia, do modlitwy, do doświadczania Boga w swoim życiu.

Zapraszamy Cię we wtorki o 19 do domu parafialnego na wspólną modlitwę, uwielbianie Pana i rozważanie Słowa Bożego.

Członkowie

Do Ruchu Światło-Życie należą zarówno świeccy, jak też księża czy osoby konsekrowane, zarówno żyjący indywidualnie jak również małżonkowie i rodziny, starsi i młodzi. Przynależność do Ruchu dokonuje się na dwa sposoby:

  • poprzez uczestniczenie w formacji permanentnej Ruchu (kolejne lata spotkań Kręgów Domowego Kościoła, spotkania Formacji Permanentnej, comiesięczne oazy modlitwy animatorów, comiesięczne spotkania kapłanów-moderatorów, spotkania diakonii specjalistycznych)
  • poprzez uczestniczenie w formacji podstawowej Ruchu (deuterokatechumenat, pierwsze dwa lata pracy kręgów Domowego Kościoła).

SPOTKANIA CZŁONKÓW RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE W NASZEJ DIECEZJI

Diecezjalne Dni Wspólnoty

Cały Ruch Światło-Życie w diecezji spotyka się na Diecezjalnych Dniach Wspólnoty (I niedziela września, Niedziela Chrztu Pańskiego, zwykle II niedziela czerwca).

Rejonowe Dni Wspólnoty

(zwykle - I niedziela grudnia, III niedziela marca) gromadzą grupy formacyjne z danego Rejonu zależnie od miejsca zamieszkania, lub sposobu prowadzonej formacji (rodziny, deuterokatechumenat chrzcielny).


Spotkania modlitewne w parafiach

Są widoczną formą obecności Ruchu w parafii. Gromadzą zarówno uczestników po formacji podstawowej (małżonkowie, animatorzy, członkowie diakonii) jak i członków grup deuterokatechumenalnych, preoazowych, i niekiedy Oazy Rodzin oraz Oazy Dzieci Bożych. Te spotkania o charakterze "parafialnego dnia wspólnoty" są czasem budowania jedności wszystkich osób związanych z charyzmatem Ruchu Światło-Życie oraz czasem dogodnym do zaproszenia nowych osób. Spotkania te nie są obowiązkowe dla wszystkich uczestników Ruchu. W praktyce łączone ze spotkaniami formacyjnymi parafialnych grup deuterokatechumenalno-ewangelizacyjnych stają się dopełnieniem spotkań tych grup. Dlatego te wspólnoty i grupy często są najbardziej widoczne, jednak Ruch Światło-Życie, to nie tylko propozycja dla młodzieży.

Spotkania formacyjne uczestników Ruchu

Są najbardziej konkretnym świadectwem i potwierdzeniem uczestniczenia w Ruchu Światło-Życie. Odbywają się w rytmie zależnym od osób przeżywających formację.

Kapłani (zarówno rozpoczynający formację Ruchu jak i po formacji podstawowej) uczestniczą raz w miesiącu w spotkaniach kilkugodzinnych. W trakcie miesiąca, w miarę możliwości, spotykają się w rejonie na drugim spotkaniu organizowanym przez moderatora rejonowego.

Małżonkowie (po formacji dwóch lat pracy Kręgów Domowego Kościoła) kontynuują swoją formację w małżeństwie umacnianą comiesięcznym, trzygodzinnym spotkaniem kręgu rodzin. Zasadnicza formacja małżonków dokonuje się w rodzinie, natomiast spotkanie kręgu jest formą nadania kolejnego impulsu, kierunku tej pracy.

Osoby po formacji podstawowej przeżywający uczestnictwo w Ruchu indywidualnie (animatorzy, diakonia) uczestniczą w Oazach Modlitwy, mających charakter stałej formacji:
młodsi (ostatnie lata szkoły średniej, młodsi studenci) raz w miesiącu uczestniczą w Oazie Modlitwy - Szkoła Animatora podzielonej na trzy etapy (stopnie);

starsi (starsi studenci, osoby pracujące zawodowo) uczestniczą w spotkaniach Formacji Permanentnej.

Dodatkowo osoby ze wszystkich powyższych grup uczestniczą w spotkaniach wybranej przez siebie diakonii specjalistycznej.

Małżonkowie (zarówno rozpoczynający uczestnictwo w Ruchu Światło-Życie jak i po formacji podstawowej Ruchu) włączają się w formację Oazy Rodzin. Tam poprzez dwa pierwsze lata pracy w kręgach rodzin poznają duchowość małżeńską. Jest to swoisty deuterokatechumenat prowadzący do odnowy sakramentu małżeństwa.

Uczestnicy grup deuterokatechumenalnych i ewangelizacyjnych (dorośli, młodzież, dzieci) spotykają się w parafiach lub innych ośrodkach na spotkaniach (zwykle cotygodniowych) ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Odrębną grupę stanowią osoby konsekrowane - członkowie zakonów, zgromadzeń, instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego - żyjący charyzmatem swojego instytutu i tam przeżywający swoją zasadniczą formację permanentną a uczestniczący w Ruchu Światło-Życie poprzez diakonię, czyli posługę na jego rzecz.

HELIX_TAGS:

Strona 1 z 2

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Liturgia na dziś