Aspekt historyczny

Po niespełna trzech wiekach od objawień św. Małgorzacie, Pan Jezus, w zapisanych objawieniach w Polsce Sł. Bożej Rozalii Celak, ubolewał: ”Moje dziecko, za grzechy popełnione przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszne kary." „.... Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najśw. Serca Jezusa we wszystkich państwach i narodach na całym świecie...”.
Zgodnie z żądaniem P. Jezusa odnotowanym przez Rozalię, Polska jako pierwsza miała dokonać aktu Intronizacji NSPJ, przy udziale władz państwowych i kościelnych, jeszcze przed rokiem 1939. „Polska musi w sposób wyjątkowy i uroczyście ogłosić P. Jezusa swym królem przez Intronizację i wtedy Jezus będzie jej błogosławił i bronił od nieprzyjaciół.” Wiemy, że do tego aktu Intronizacji wtedy nie doszło.


Idea Intronizacji

Jasno i dobitnie trzeba stwierdzić, że idea Intronizacji nie ma nic wspólnego z koronacją czy koronowaniem, nie jest też formułą modlitewną zewnętrzną, taką jak np. modlitwa poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ. Jest natomiast aktem osobistym/indywidualnym, który dokonuje się w każdej duszy wyznawcy/wiernego/katolika.

Intronizacja NSPJ:

  • jest ukierunkowaniem całego życia na Boga, jako odpowiedzi na Jego Miłość, której symbolem najpełniejszym jest Najświętsze Serce Jezusa, z uznaniem królowania Chrystusa zarówno w życiu pojedynczego człowieka jak i w życiu społeczeństwa;
  • jest życiem zgodnym z prawem Bożym i świadczenie o tym wszędzie;
  • to nawrócenie się, porzucenie grzechów – akt wewnętrzny, osobisty zwrot do Boga przez tajemnicę Boskiego Serca Jezusa, czyli w efekcie życie w stanie łaski uświęcającej;
  • nie jest to koronowanie Chrystusa na króla; bo jest On w sposób oczywisty, od zarania dziejów, Królem wszechświata, w tym i Polski; to Jego królowanie możemy naprawdę uznać w sposób pełny przez Intronizację Jego Serca, czyli odpowiedzieć miłością na Jego nieskończoną Miłość!

Intronizacja jest więc aktem wprowadzenia Pana Jezusa na tron ludzkiego serca, jest przyrzeczeniem i działaniem przez które oddajemy Bogu prawo do swego życia, przez co wyprowadzamy je z moralnego chaosu i zagubienia.


Wspólnota w parafii

Po wielu latach, okazało się, z łaski Bożej, że idea Intronizacji nie zaginęła i doszło do jej odrodzenia w roku 1995, w Krakowie, gdzie powstała (z inicjatywy śp. Janusza Nosiadka) nawiązująca do przekazu mistycznego sł. Bożej Rozalii Celak (-ównej) pierwsza wspólnota ruchu, a pełna jej nazwa – Wspólnota dla Intronizacji NSPJ Króla królów i Pana panów. W ślad za nią, pod wspaniałym kierunkiem żony Janusza – Ewy powstało i nadal powstaje setki takich wspólnot w całej Polsce, w tym i nasza falenicka (w roku 2009). Znane są w naszej parafii copiątkowe jednogodzinne, przed Mszą św. wieczorną, adoracje wynagradzające przed Najświętszym Sakramentem, z modlitwami uwielbienia, przebłagania/przeproszenia, dziękczynienia.

Modlitwa otwierająca tę adorację jest następująca:

Odpowiadając na Miłość Twego Boskiego Serca wyznaję:
Jezu jesteś Królem!
Jezu jesteś moim Królem!
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie!
Oto jestem!

Musimy pamiętać, że władza Chrystusa to nie jest władza rozumiana na sposób ludzki, którą by można łączyć z użyciem siły, z bezkompromisowym przywództwem czy chęcią dominowania nad innymi. Królestwo Chrystusa to: miłość, sprawiedliwość, dobro i pokój!

Animatorka wspólnoty krajowej, Ewa Nosiadek, w porozumieniu z naszym ks. Proboszczem, ustaliła termin uroczystej Intronizacji w naszej parafii na 13 do 16 grudnia 2020 roku. Tak, jak to jest przyjęte w całej Polsce, program tej uroczystości jest przewidziany na cztery dni (od niedzieli do środy), w czasie których odbywają się Rekolekcje Intronizacyjne. Jako przygotowanie do Intronizacji, aż do Adwentu obecnego roku, prowadzona jest w naszej parafii peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do wszystkich domów w parafii (oczywiście tych, które wyraziły taką wolę).