Wspólnoty

Mam na imię Robert. Jestem we wspólnocie Odnowy w Duchu Św. od trzech lat. Gdy wstępowałem do wspólnoty, usłyszałem zdanie, które zapadło mi mocno w pamięć: „Przeciwieństwem miłości wcale nie jest nienawiść, przeciwieństwem miłości jest lęk i strach”. Do momentu wstąpienia do wspólnoty wydawało mi się ze prowadzę uczciwe, prawe, chrześcijańskie życie: mam żonę, dzieci, jesteśmy szczęśliwą rodziną, mam pracę, która daje mi dużo zadowolenia. Nic nie muszę w moim życiu zmieniać. Jednak Duch Św. miał dla mnie plan: zaprowadził mnie do wspólnoty, i zaczął drążyć moje serce i sumienie tym właśnie zdaniem.

Uczymy się

Jesteśmy grupą rodzin katolickich, które chcą uczyć się, jak być lepszym małżeństwem i rodziną, jak odkrywać siłę sakramentu małżeństwa i Boski plan dla nas. Ponieważ życie nie jest proste i doświadczamy wielu trudności, także grzechów, potrzebujemy Bożej łaski, pomocy „z góry”, aby nie poddawać się, ale odkrywać to, co ważne i piękne w rodzinie, w życiu. Dlatego zwracamy się do Boga i uczymy się zapraszać Go do naszych domów, do naszego życia. Domowy Kościół pomaga nam w tym wszystkim przez wzajemne mobilizowanie się do pracy na sobą, a przede wszystkim – poprzez pogłębianie naszych relacji w rodzinie i z Bogiem.


Dobre relacje

Dzięki wypracowanym przez Domowy Kościół narzędziom uczymy się modlitwy, zarówno tej osobistej, jak i z małżonkiem oraz dziećmi. To tutaj dowiadujemy się, jak pogłębiać więź z Bogiem i ze swoim małżonkiem, np. poprzez znalezienie czasu na randki czy modlitwę w rodzinie. Domowy Kościół organizuje weekendowe i wakacyjne rekolekcyjne wyjazdy całych rodzin z opieką dla dzieci. To czas na wymianę doświadczeń, wspólną modlitwę i zabawę oraz czas odpoczynku z rodziną.


Dlaczego warto?

Nie wiemy czy Domowy Kościół jest dla Ciebie, dla Was. Faktem jest, że dla wielu par stał się – dosłownie – miejscem nowego życia, nierzadko wsparcia w życiowych kryzysach, a niekiedy po prostu miejscem odnalezienia swojej drogi do Boga i zawarcia nowych przyjaźni. Wielu pomógł we właściwy sposób łączyć aktywność zawodową z życiem rodzinnym i religijnym. Słowem – pomógł uporządkować priorytety i w konsekwencji życie. Dla naszych dzieci stał się miejscem alternatywnego dobrego środowiska rówieśniczego.


Spotkania

Co miesiąc spotykamy się w grupie 4-7 małżeństw. Spotkanie prowadzi para animatorska i obecny jest ksiądz. Podczas tych spotkań mamy okazję do dzielenia się doświadczeniem swojego życia, trudami wychowawczymi oraz życiem duchowym. Jest to czas, w którym możemy otrzymać wsparcie i zrozumienie, a także inspirację do dalszej pracy, życia, wzrostu.


Co dalej?

Jeśli jesteście jako małżonkowie sakramentalni zainteresowani Domowym Kościołem (gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie) i rozważacie możliwość przystąpienia do niego, prosimy o kontakt http://wpraga.oaza.pl/rejon-falenica. Pierwsze spotkania do niczego nie zobowiązują.
Sprawdźcie nas 🙂

Członkowie

Do Ruchu Światło-Życie należą zarówno świeccy, jak też księża czy osoby konsekrowane, zarówno żyjący indywidualnie jak również małżonkowie i rodziny, starsi i młodzi. Przynależność do Ruchu dokonuje się na dwa sposoby:

  • poprzez uczestniczenie w formacji permanentnej Ruchu (kolejne lata spotkań Kręgów Domowego Kościoła, spotkania Formacji Permanentnej, comiesięczne oazy modlitwy animatorów, comiesięczne spotkania kapłanów-moderatorów, spotkania diakonii specjalistycznych)
  • poprzez uczestniczenie w formacji podstawowej Ruchu (deuterokatechumenat, pierwsze dwa lata pracy kręgów Domowego Kościoła).

SPOTKANIA CZŁONKÓW RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE W NASZEJ DIECEZJI

Diecezjalne Dni Wspólnoty

Cały Ruch Światło-Życie w diecezji spotyka się na Diecezjalnych Dniach Wspólnoty (I niedziela września, Niedziela Chrztu Pańskiego, zwykle II niedziela czerwca).

Rejonowe Dni Wspólnoty

(zwykle - I niedziela grudnia, III niedziela marca) gromadzą grupy formacyjne z danego Rejonu zależnie od miejsca zamieszkania, lub sposobu prowadzonej formacji (rodziny, deuterokatechumenat chrzcielny).


Spotkania modlitewne w parafiach

Są widoczną formą obecności Ruchu w parafii. Gromadzą zarówno uczestników po formacji podstawowej (małżonkowie, animatorzy, członkowie diakonii) jak i członków grup deuterokatechumenalnych, preoazowych, i niekiedy Oazy Rodzin oraz Oazy Dzieci Bożych. Te spotkania o charakterze "parafialnego dnia wspólnoty" są czasem budowania jedności wszystkich osób związanych z charyzmatem Ruchu Światło-Życie oraz czasem dogodnym do zaproszenia nowych osób. Spotkania te nie są obowiązkowe dla wszystkich uczestników Ruchu. W praktyce łączone ze spotkaniami formacyjnymi parafialnych grup deuterokatechumenalno-ewangelizacyjnych stają się dopełnieniem spotkań tych grup. Dlatego te wspólnoty i grupy często są najbardziej widoczne, jednak Ruch Światło-Życie, to nie tylko propozycja dla młodzieży.

Spotkania formacyjne uczestników Ruchu

Są najbardziej konkretnym świadectwem i potwierdzeniem uczestniczenia w Ruchu Światło-Życie. Odbywają się w rytmie zależnym od osób przeżywających formację.

Kapłani (zarówno rozpoczynający formację Ruchu jak i po formacji podstawowej) uczestniczą raz w miesiącu w spotkaniach kilkugodzinnych. W trakcie miesiąca, w miarę możliwości, spotykają się w rejonie na drugim spotkaniu organizowanym przez moderatora rejonowego.

Małżonkowie (po formacji dwóch lat pracy Kręgów Domowego Kościoła) kontynuują swoją formację w małżeństwie umacnianą comiesięcznym, trzygodzinnym spotkaniem kręgu rodzin. Zasadnicza formacja małżonków dokonuje się w rodzinie, natomiast spotkanie kręgu jest formą nadania kolejnego impulsu, kierunku tej pracy.

Osoby po formacji podstawowej przeżywający uczestnictwo w Ruchu indywidualnie (animatorzy, diakonia) uczestniczą w Oazach Modlitwy, mających charakter stałej formacji:
młodsi (ostatnie lata szkoły średniej, młodsi studenci) raz w miesiącu uczestniczą w Oazie Modlitwy - Szkoła Animatora podzielonej na trzy etapy (stopnie);

starsi (starsi studenci, osoby pracujące zawodowo) uczestniczą w spotkaniach Formacji Permanentnej.

Dodatkowo osoby ze wszystkich powyższych grup uczestniczą w spotkaniach wybranej przez siebie diakonii specjalistycznej.

Małżonkowie (zarówno rozpoczynający uczestnictwo w Ruchu Światło-Życie jak i po formacji podstawowej Ruchu) włączają się w formację Oazy Rodzin. Tam poprzez dwa pierwsze lata pracy w kręgach rodzin poznają duchowość małżeńską. Jest to swoisty deuterokatechumenat prowadzący do odnowy sakramentu małżeństwa.

Uczestnicy grup deuterokatechumenalnych i ewangelizacyjnych (dorośli, młodzież, dzieci) spotykają się w parafiach lub innych ośrodkach na spotkaniach (zwykle cotygodniowych) ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Odrębną grupę stanowią osoby konsekrowane - członkowie zakonów, zgromadzeń, instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego - żyjący charyzmatem swojego instytutu i tam przeżywający swoją zasadniczą formację permanentną a uczestniczący w Ruchu Światło-Życie poprzez diakonię, czyli posługę na jego rzecz.

HELIX_TAGS:

Porządek Mszy św.

niedziela:

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

dzień powszedni:

07:00, 18:00
w piątek o godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach

Liturgia na dziś