Przygotowanie do Bierzmowania 2023

16 września 2022

Bierzmowanie – po co mi ten sakrament?


21 października 2022

Jezus Chrystus – Pan i Zbawiciel

 • Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?

18 listopada 2022

Co to znaczy wierzę?

 • znaczenie wiary w życiu osobistym
 • przeżywanie wiary
 • formy wyrażania wiary

16 grudnia 2022

Spotkanie opłatkowe


13 stycznia 2023

Duch Święty i Jego dary

 • omówienie poszczególnych darów Ducha Świętego

10 lutego 2023

Kościół jest wspólnotą

 • początki Kościoła
 • początki wspólnoty
 • struktura Kościoła
 • Kościół jako wspólnota – co to znaczy?

17 marca 2023

Kim jestem wobec siebie i wobec innych?

 • potrzeby i oczekiwania
 • emocje i uczucia
 • budowanie relacji

28 kwietnia 2023

Człowiek jest istotą moralną

 • cnoty teologalne
 • cnoty kardynalne
 • wady i grzechy główne

19 maja 2023

Modlitwa i cisza oddechem życia duchowego

 • znaczenie modlitwy
 • formy modlitwy
 • trudności przeżywane na modlitwie
 • owocność życia wiarą

17 czerwca 2023

Sakramenty w Kościele Katolickim

 • krótka historia
 • znaczenie
 • warunki i godziwość przyjmowania sakramentów

Sakrament pokuty i pojednania

 • historia spowiedzi
 • warunki dobrej spowiedzi
 • owocność spowiedzi

16 września 2023

Eucharystia – pokarm na życie wieczne

 • znaczenie Mszy Świętej
 • krótkie omówienie najważniejszych elementów Eucharystii
 • znaczenie łaski uświęcającej w przyjmowaniu komunii świętej

6 października 2023

Miłość i odpowiedzialność

 • relacje
 • etyka seksualna
 • moralność w narzeczeństwie i małżeństwie

27 października 2023

Bierzmowanie - i co dalej?


10 listopada 2023

Bierzmowanie - przygotowanie liturgiczne