Przygotowanie do Bierzmowania 2024

29 września 2023

Bierzmowanie – po co mi ten sakrament?


20 października 2023

Jezus Chrystus – Pan i Zbawiciel

 • Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?

17 listopada 2023

Co to znaczy wierzę?

 • znaczenie wiary w życiu osobistym
 • przeżywanie wiary
 • formy wyrażania wiary

15 grudnia 2023

Spotkanie opłatkowe


12 stycznia 2024

Duch Święty i Jego dary

 • omówienie poszczególnych darów Ducha Świętego

9 lutego 2024

Kościół jest wspólnotą

 • początki Kościoła
 • początki wspólnoty
 • struktura Kościoła
 • Kościół jako wspólnota – co to znaczy?

22 marca 2024

Kim jestem wobec siebie i wobec innych?

 • potrzeby i oczekiwania
 • emocje i uczucia
 • budowanie relacji

26 kwietnia 2024

Człowiek jest istotą moralną

 • cnoty teologalne
 • cnoty kardynalne
 • wady i grzechy główne

24 maja 2024

Modlitwa i cisza oddechem życia duchowego

 • znaczenie modlitwy
 • formy modlitwy
 • trudności przeżywane na modlitwie
 • owocność życia wiarą

14 czerwca 2024

Sakramenty w Kościele Katolickim

 • krótka historia
 • znaczenie
 • warunki i godziwość przyjmowania sakramentów

Sakrament pokuty i pojednania

 • historia spowiedzi
 • warunki dobrej spowiedzi
 • owocność spowiedzi

20 września 2024

Eucharystia – pokarm na życie wieczne

 • znaczenie Mszy Świętej
 • krótkie omówienie najważniejszych elementów Eucharystii
 • znaczenie łaski uświęcającej w przyjmowaniu komunii świętej

4 października 2024

Miłość i odpowiedzialność

 • relacje
 • etyka seksualna
 • moralność w narzeczeństwie i małżeństwie

11 października 2024

Bierzmowanie i co dalej?